Vertaling van head

Inhoud:

Engels
Nederlands
head, pate {zn.}
hoofd  [o]
kop  [m]
krop  [m]
Keep a cool head.
Houd het hoofd koel.
He shook his head.
Hij schudde met zijn hoofd.
to head {ww.}
aanhouden

I head
you head
we head

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to head, to lead {ww.}
aanvoeren

I head
you head
we head

ik voer aan
jij voert aan
wij voeren aan
» meer vervoegingen van aanvoeren

to head, to lead {ww.}
leiden

I head
you head
we head

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
richten 
dirigeren
mennen
sturen

I head
you head
we head

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to head {ww.}
opgaan

I head
you head
we head

ik ga op
jij gaat op
wij gaan op
» meer vervoegingen van opgaan

to govern, to restrain, to cover, to head, to master, to be in charge, to be in charge of {ww.}
aanvoeren
besturen 
regeren 

I head
you head
we head

ik voer aan
jij voert aan
wij voeren aan
» meer vervoegingen van aanvoeren

to precede, to head, to lead {ww.}
voorlopen
voorafgaan
voorgaan
vooropgaan

I head
you head
we head

ik loop voor
jij loopt voor
wij lopen voor
» meer vervoegingen van voorlopen

to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
leiden
de weg wijzen
geleiden
rondleiden

I head
you head
we head

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

All roads lead to Rome.
Alle wegen leiden naar Rome.
Many ways lead to Rome.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
effigy, head {zn.}
beeldenaar  [m]
boss, chief, leader, governor, head, master, prefect {zn.}
baas  [m]
aanvoerder  [m]
chef  [m]
gebieder [m]
Where's the boss?
Waar is de baas?
Show him who's boss!
Laat hem zien wie de baas is!
to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
sturen

I head
you head
we head

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
vestigen

I head
you head
we head

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I head
you head
we head

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
loodsen

I head
you head
we head

ik loods
jij loodst
wij loodsen
» meer vervoegingen van loodsen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He shook his head.

Hij schudde met zijn hoofd.

My head really aches.

Mijn hoofd doet echt pijn.

My head aches.

Ik heb hoofdpijn.

Keep a cool head.

Houd het hoofd koel.

Take that off your head.

Haal dat van je hoofd af.

That goes over my head.

Daar kan ik met mijn verstand niet bij.

You should have your head examined.

Jij moet je hoofd laten nakijken.

He is a head taller than me.

Hij is een hoofd groter dan ik.

Our new head office is in Tokyo.

Ons nieuw hoofdkwartier is in Tokio.

Her head was bursting with new ideas.

Haar hoofd was barstensvol met nieuwe ideeën.

He fell head-first from the roof.

Hij viel omgekeerd van het dak.

He is taller than me by a head.

Hij is een hoofd groter dan ik.

In the fall, many birds head for the south.

In het najaar gaan veel vogels naar het zuiden.

Tom fell down the stairs and hit his head.

Tom viel van de trap af en stootte zijn hoofd.

His answer was to strike me on the head.

Als antwoord sloeg hij mij op mijn hoofd.


Gerelateerd aan head

pate - lead - direct - guide - manage - steer - conduct - drive - refer - govern - restrain - cover - master - be in charge - be in charge ofgo - head - act - control - direct - bear down on - accompany