Vertaling van head

Inhoud:

Engels
Nederlands
head, pate {zn.}
hoofd  [o]
kop  [m]
krop  [m]
Keep a cool head.
Houd het hoofd koel.
He shook his head.
Hij schudde met zijn hoofd.
to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
sturen
richten 
mennen
dirigeren

I head
you head
we head

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to precede, to head, to lead {ww.}
vooropgaan
voorgaan
voorlopen
voorafgaan

I head
you head
we head

ik ga voorop
jij gaat voorop
wij gaan voorop
» meer vervoegingen van vooropgaan

to govern, to restrain, to cover, to head, to master, to be in charge, to be in charge of {ww.}
besturen 
regeren 
aanvoeren

I head
you head
we head

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
leiden
rondleiden
geleiden
de weg wijzen

I head
you head
we head

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

All roads lead to Rome.
Alle wegen leiden naar Rome.
Many ways lead to Rome.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
to head {ww.}
aanhouden

I head
you head
we head

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to head, to lead {ww.}
aanvoeren

I head
you head
we head

ik voer aan
jij voert aan
wij voeren aan
» meer vervoegingen van aanvoeren

to head {ww.}
opgaan

I head
you head
we head

ik ga op
jij gaat op
wij gaan op
» meer vervoegingen van opgaan

to head, to lead {ww.}
leiden

I head
you head
we head

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

effigy, head {zn.}
beeldenaar  [m]
boss, chief, leader, governor, head, master, prefect {zn.}
baas  [m]
gebieder [m]
chef  [m]
aanvoerder  [m]
Where's the boss?
Waar is de baas?
Show him who's boss!
Laat hem zien wie de baas is!
to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I head
you head
we head

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
vestigen

I head
you head
we head

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I head
you head
we head

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
sturen

I head
you head
we head

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
loodsen

I head
you head
we head

ik loods
jij loodst
wij loodsen
» meer vervoegingen van loodsenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He shook his head.

Hij schudde met zijn hoofd.

My head really aches.

Mijn hoofd doet echt pijn.

My head aches.

Ik heb hoofdpijn.

Keep a cool head.

Houd het hoofd koel.

Take that off your head.

Haal dat van je hoofd af.

That goes over my head.

Daar kan ik met mijn verstand niet bij.

You should have your head examined.

Jij moet je hoofd laten nakijken.

He is a head taller than me.

Hij is een hoofd groter dan ik.

Our new head office is in Tokyo.

Ons nieuw hoofdkwartier is in Tokio.

Her head was bursting with new ideas.

Haar hoofd was barstensvol met nieuwe ideeën.

He fell head-first from the roof.

Hij viel omgekeerd van het dak.

He is taller than me by a head.

Hij is een hoofd groter dan ik.

In the fall, many birds head for the south.

In het najaar gaan veel vogels naar het zuiden.

Tom fell down the stairs and hit his head.

Tom viel van de trap af en stootte zijn hoofd.

His answer was to strike me on the head.

Als antwoord sloeg hij mij op mijn hoofd.


Gerelateerd aan head

pate - direct - guide - manage - steer - conduct - drive - lead - refer - precede - govern - restrain - cover - master - be in chargego - head - act - bear down on - direct - control - accompany