Vertaling van master

Inhoud:

Engels
Nederlands
to master, to learn {ww.}
meester worden
onder de knie krijgen
master, lord, boss {zn.}
baas  [m]
meester [m]
heer 
patroon 
Where's the boss?
Waar is de baas?
Show him who's boss!
Laat hem zien wie de baas is!
master {zn.}
meester [m]
doctorandus [m]
magister [m]
licentiaat
The painting is the work of a Dutch master.
Het schilderij is het werk van een Nederlandse meester.
A prudent bird chooses its tree. A wise servant chooses his master.
Een verstandige vogel kiest zijn boom. Een wijze dienaar kiest zijn meester.
to govern, to restrain, to cover, to head, to master, to be in charge, to be in charge of {ww.}
aanvoeren
besturen 
regeren 

I master
you master
we master

ik voer aan
jij voert aan
wij voeren aan
» meer vervoegingen van aanvoeren

instructor, teacher, master {zn.}
leraar [m]
meester
instructeur [m]
onderwijzer  [m]
He is a teacher.
Hij is leraar.
Who is your teacher?
Wie is jouw leraar?
boss, chief, leader, governor, head, master, prefect {zn.}
baas  [m]
aanvoerder  [m]
chef  [m]
gebieder [m]
My boss was forced to resign.
Mijn baas was gedwongen ontslag te nemen.
I slept with my boss.
Ik heb met mijn baas geslapen.
maestro, master, adept {zn.}
meester [m]
grootmeester [m]
maëstro
to get over, to master, to overcome, to subdue, to surmount {ww.}
afzwemmen

I master
you master
we master

ik zwem af
jij zwemt af
wij zwemmen af
» meer vervoegingen van afzwemmen

to get over, to master, to overcome, to subdue, to surmount {ww.}
overzwemmen

I master
you master
we master

ik zwem over
jij zwemt over
wij zwemmen over
» meer vervoegingen van overzwemmen

to get over, to master, to overcome, to subdue, to surmount {ww.}
temmen

I master
you master
we master

ik tem
jij temt
wij temmen
» meer vervoegingen van temmen

to get over, to master, to overcome, to subdue, to surmount {ww.}
overwinnen

I master
you master
we master

ik overwin
jij overwint
wij overwinnen
» meer vervoegingen van overwinnen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

To master English is hard.

Engels beheersen is moeilijk.

The painting is the work of a Dutch master.

Het schilderij is het werk van een Nederlandse meester.

A prudent bird chooses its tree. A wise servant chooses his master.

Een verstandige vogel kiest zijn boom. Een wijze dienaar kiest zijn meester.

It's quite difficult to master French in 2 or 3 years.

Het is best moeilijk om Frans in 2 of 3 jaar te beheersen.


Gerelateerd aan master

learn - lord - boss - govern - restrain - cover - head - be in charge - be in charge of - instructor - teacher - chief - leader - governor - prefectswim - conquer