Vertaling van master

Inhoud:

Engels
Nederlands
to master, to learn {ww.}
onder de knie krijgen
meester worden
master {zn.}
meester [m]
licentiaat
magister [m]
doctorandus [m]
The painting is the work of a Dutch master.
Het schilderij is het werk van een Nederlandse meester.
A prudent bird chooses its tree. A wise servant chooses his master.
Een verstandige vogel kiest zijn boom. Een wijze dienaar kiest zijn meester.
master, lord, boss {zn.}
baas  [m]
meester [m]
patroon 
heer 
Where's the boss?
Waar is de baas?
Show him who's boss!
Laat hem zien wie de baas is!
to govern, to restrain, to cover, to head, to master, to be in charge, to be in charge of {ww.}
besturen 
regeren 
aanvoeren

I master
you master
we master

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

maestro, master, adept {zn.}
meester [m]
maëstro
grootmeester [m]
boss, chief, leader, governor, head, master, prefect {zn.}
baas  [m]
gebieder [m]
chef  [m]
aanvoerder  [m]
My boss was forced to resign.
Mijn baas was gedwongen ontslag te nemen.
I slept with my boss.
Ik heb met mijn baas geslapen.
instructor, teacher, master {zn.}
leraar [m]
meester
onderwijzer  [m]
instructeur [m]
He is a teacher.
Hij is leraar.
Who is your teacher?
Wie is jouw leraar?
to get over, to master, to overcome, to subdue, to surmount {ww.}
temmen

I master
you master
we master

ik tem
jij temt
wij temmen
» meer vervoegingen van temmen

to get over, to master, to overcome, to subdue, to surmount {ww.}
afzwemmen

I master
you master
we master

ik zwem af
jij zwemt af
wij zwemmen af
» meer vervoegingen van afzwemmen

to get over, to master, to overcome, to subdue, to surmount {ww.}
overwinnen

I master
you master
we master

ik overwin
jij overwint
wij overwinnen
» meer vervoegingen van overwinnen

to get over, to master, to overcome, to subdue, to surmount {ww.}
overzwemmen

I master
you master
we master

ik zwem over
jij zwemt over
wij zwemmen over
» meer vervoegingen van overzwemmenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

To master English is hard.

Engels beheersen is moeilijk.

The painting is the work of a Dutch master.

Het schilderij is het werk van een Nederlandse meester.

A prudent bird chooses its tree. A wise servant chooses his master.

Een verstandige vogel kiest zijn boom. Een wijze dienaar kiest zijn meester.

It's quite difficult to master French in 2 or 3 years.

Het is best moeilijk om Frans in 2 of 3 jaar te beheersen.


Gerelateerd aan master

learn - lord - boss - govern - restrain - cover - head - be in charge - be in charge of - maestro - adept - chief - leader - governor - prefectconquer - swim