Vertaling van boss

Inhoud:

Engels
Nederlands
boss, chief, leader {zn.}
baas  [m]
hoofd  [o]
aanvoerder  [m]
chef  [m]
opperhoofd
Where's the boss?
Waar is de baas?
Show him who's boss!
Laat hem zien wie de baas is!
boss, chief, leader, governor, head, master, prefect {zn.}
baas  [m]
aanvoerder  [m]
chef  [m]
gebieder [m]
My boss was forced to resign.
Mijn baas was gedwongen ontslag te nemen.
I slept with my boss.
Ik heb met mijn baas geslapen.
to boss, to emboss, to stamp {ww.}
drijven
gedreven

I boss
you boss
we boss

ik drijf
jij drijft
wij drijven
» meer vervoegingen van drijven

hub, nave, boss {zn.}
naaf
master, lord, boss {zn.}
baas  [m]
meester [m]
heer 
patroon 
You talk as if you were the boss.
Je praat alsof je de baas bent.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Where's the boss?

Waar is de baas?

Show him who's boss!

Laat hem zien wie de baas is!

I slept with my boss.

Ik heb met mijn baas geslapen.

Do you get along with your boss?

Heb je een goede verstandhouding met je baas?

My boss invited me to dinner.

Mijn baas nodigde me uit voor een etentje.

My boss was forced to resign.

Mijn baas was gedwongen ontslag te nemen.

It's rude to make fun of your boss in public.

Het is onbeleefd om in het openbaar je baas voor gek te zetten.

You talk as if you were the boss.

Je praat alsof je de baas bent.

Frankly speaking, I think he's a good boss.

Eerlijk gezegd denk ik dat hij een goede baas is.

I don't have the courage to ask my boss to lend me his car.

Ik heb het lef niet om mijn baas te vragen of ik zijn auto mag lenen.

"Our boss insisted on that price," the shopkeeper explained. "But you know, you don't have to pay me 0.99 in kopeks. You can pay more if you like."

"Onze baas heeft aangedrongen op die prijs," legde de verkoopster uit. "Maar weet u, u hoeft me geen 0,99 in kopeken te betalen. U mag meer betalen als u wilt."


Gerelateerd aan boss

chief - leader - governor - head - master - prefect - emboss - stamp - hub - nave - lordprocess