Vertaling van button

Inhoud:

Engels
Nederlands
to button {ww.}
dichtknopen

I button
you button
we button

ik knoop dicht
jij knoopt dicht
wij knopen dicht
» meer vervoegingen van dichtknopen

button, knob, stud, spot {zn.}
knop [m]
knoop  [m]
Don't touch that button!
Raak die knop niet aan!
Do not push that button.
Niet op die knop drukken.
to button {ww.}
dichtknopen

I button
you button
we button

ik knoop dicht
jij knoopt dicht
wij knopen dicht
» meer vervoegingen van dichtknopen

button, push, push button {zn.}
knop [m] (de ~)
I don't know which button to push.
Ik weet niet op welke knop ik moet drukken.
He pressed the button and waited.
Hij duwde op de knop en wachtte.
button, clit, clitoris {zn.}
clitoris [m] (de ~)
kittelaar [m] (de ~)
I can't find my girlfriend's clitoris.
Ik vind de clitoris niet bij mijn vriendin.
button, push, push button {zn.}
drukschakelaar [m] (de ~)
drukker [m] (de ~)
drukknop [m] (de ~)
button {zn.}
pomerans [m] (de ~)
push-button, button {zn.}
drukknoop [m]
button {zn.}
knoop [m] (de ~)
button, push, push button {zn.}
druktoets [m] (de ~)
button {zn.}
pomerans
degenknop

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't touch that button!

Raak die knop niet aan!

He pushed the emergency button.

Hij drukte op de alarmknop.

Do not push that button.

Niet op die knop drukken.

He pressed the button and waited.

Hij duwde op de knop en wachtte.

Your shirt button is coming off.

Er valt bijna een knoop van je bloes af.

I don't know which button to push.

Ik weet niet op welke knop ik moet drukken.

I pressed the button to turn the radio on.

Ik drukte op de knop om de radio aan te zetten.

If you pressed that button, the engine would stop.

De motor stopt als je op die knop drukt.

Press the green button. If you do so, the light will go on.

Druk op de groene knop. Als je dat doet, gaat het lampje branden.

You have only to push the button to get a ticket.

Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.


Gerelateerd aan button

knob - stud - spot - push - push button - clit - clitoris - push-buttonclose - object - crotch - button - electric switch - liquor - disc - key - cap