Vertaling van leader

Inhoud:

Engels
Nederlands
leader, guide {zn.}
gids 
leider
geleider [m]
voorman [m]
leidsman [m]
Please show me the TV Guide.
Laat me alsjeblieft de TV-gids zien.
He has retired, but he is still an actual leader.
Hij is op pensioen, maar hij is nog steeds een echte leider.
manager, conductor, director, leader, marshal {zn.}
manager 
menner
gerant
He isn't actually the manager.
Hij is eigenlijk niet de manager.
They appointed Mr. White as manager.
Ze hebben meneer White als manager aangesteld.
conductor, leader {zn.}
voerder
geleider [m]
boss, chief, leader {zn.}
baas  [m]
opperhoofd
hoofd  [o]
chef  [m]
aanvoerder  [m]
Where's the boss?
Waar is de baas?
Show him who's boss!
Laat hem zien wie de baas is!
boss, chief, leader, governor, head, master, prefect {zn.}
baas  [m]
gebieder [m]
chef  [m]
aanvoerder  [m]
My boss was forced to resign.
Mijn baas was gedwongen ontslag te nemen.
I slept with my boss.
Ik heb met mijn baas geslapen.
eminent, leader, coryphaeus {zn.}
kopstuk
uitblinker
coryfee

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The leader of the party is a famous scientist.

De partijleider is een beroemd geleerde.

He has retired, but he is still an actual leader.

Hij is op pensioen, maar hij is nog steeds een echte leider.

The evil leader of the country was interested only in money.

De boosaardige leider van het land was alleen geïnteresseerd in geld.

I would like to apply for a holiday job as a group leader.

Ik zou graag solliciteren naar een vakantiebaan als groepsleider.


Gerelateerd aan leader

guide - manager - conductor - director - marshal - boss - chief - governor - head - master - prefect - eminent - coryphaeus