Vertaling van drive

Inhoud:

Engels
Nederlands
to drive, to actuate {ww.}
aandrijven 

I drive
you drive
we drive

ik drijf aan
jij drijft aan
wij drijven aan
» meer vervoegingen van aandrijven

to drive {ww.}
chaufferen
rijden
vervoeren

I drive
you drive
we drive

ik chauffeer
jij chauffeert
wij chaufferen
» meer vervoegingen van chaufferen

drive {zn.}
aandrijving  [v]
to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
besturen 
brengen 
leiden
geleiden
voeren 

I drive
you drive
we drive

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

to steer, to drive, to fly {ww.}
besturen 
sturen

I drive
you drive
we drive

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

to go, to ride, to travel, to drive {ww.}
gaan 
rijden
karren
varen 

I drive
you drive
we drive

ik ga
jij gaat
wij gaan
» meer vervoegingen van gaan

I don't want to drive.
Ik wil niet rijden.
Let's drive to the lake.
Laten we naar het meer rijden.
to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
de weg wijzen
leiden
geleiden
rondleiden

I drive
you drive
we drive

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

to ram, to drive {ww.}
heien
rammeien
rammen

I drive
you drive
we drive

ik hei
jij heit
wij heien
» meer vervoegingen van heien

to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
richten 
dirigeren
mennen
sturen

I drive
you drive
we drive

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to chase, to drive, to drive on, to impel, to shoo, to propel, to pursue, to actuate {ww.}
opjagen
drijven
aandrijven 
voortdrijven

I drive
you drive
we drive

ik jaag op
jij jaagt op
wij jagen op
» meer vervoegingen van opjagen

impetus, incitement, stimulus, abetment, drive, instigation, prod {zn.}
aansporing  [v]
campaign, drive {zn.}
campagne  [v]
veldtocht 
actie  [v]
access, approach, drive, sweep, entranceway, driveway {zn.}
oprijlaan
oprit
inrit

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Drive safely.

Rijd veilig!

Drive slowly.

Rij langzaam.

Jack doesn't drive fast.

Jack rijdt niet snel.

I don't want to drive.

Ik wil niet rijden.

Shall we walk or drive?

Zullen we lopend of met de auto gaan?

Let's drive to the lake.

Laten we naar het meer rijden.

Can you drive a car?

Kunt u autorijden?

My dad used to drive a Beetle.

Vroeger reed mijn vader een Kever.

Don't drive under the influence of drink.

Je moet niet rijden onder invloed van drank.

I'll drive you to the airport.

Ik breng u wel naar het vliegveld.

My brother can drive a car.

Mijn broer kan autorijden.

My older brother knows how to drive.

Mijn grote broer kan rijden.

My hard drive is almost full.

Mijn harde schijf is bijna vol.

It is dangerous to drive so fast.

Het is gevaarlijk om zo snel te rijden.

Do you know how to drive a car?

Kun je autorijden?


Gerelateerd aan drive

actuate - conduct - guide - lead - channel - wage - bring - steer - fly - go - ride - travel - direct - head - show the way