Vertaling van send

Inhoud:

Engels
Nederlands
to send, to transmit, to remit, to submit {ww.}
sturen
opsturen
zenden
doen toekomen
opzenden
verzenden

I send
you send
we send

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

Please send us more information.
Gelieve ons meer informatie te zenden.
Can you send that by email?
Kun je dat per e-mail sturen?
to send, to ship, to transport {ww.}
aanmonsteren

I send
you send
we send

ik monster aan
jij monstert aan
wij monsteren aan
» meer vervoegingen van aanmonsteren

to send, to send out {ww.}
zenden

I send
you send
we send

ik zend
jij zendt
wij zenden
» meer vervoegingen van zenden

to send, to ship, to transport {ww.}
embarkeren
inschepen

I send
you send
we send

ik embarkeer
jij embarkeert
wij embarkeren
» meer vervoegingen van embarkeren

to dismiss, to turn away, to deport, to send, to send off {ww.}
afzenden 
uitsturen
versturen
verzenden
wegsturen 
wegzenden

I send
you send
we send

ik zend af
jij zendt af
wij zenden af
» meer vervoegingen van afzenden

to air, to beam, to broadcast, to send, to transmit {ww.}
omroepen

I send
you send
we send

ik roep om
jij roept om
wij roepen om
» meer vervoegingen van omroepen

to direct, to send {ww.}
sturen

I send
you send
we send

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

to air, to beam, to broadcast, to send, to transmit {ww.}
rondstralen
uitzenden

I send
you send
we send

ik straal rond
jij straalt rond
wij stralen rond
» meer vervoegingen van rondstralen

to direct, to send {ww.}
afsturen

I send
you send
we send

ik stuur af
jij stuurt af
wij sturen af
» meer vervoegingen van afsturen

to mail, to post, to send {ww.}
mailen

I send
you send
we send

ik mail
jij mailt
wij mailen
» meer vervoegingen van mailen

to place, to post, to send, to station {ww.}
posteren

I send
you send
we send

ik posteer
jij posteert
wij posteren
» meer vervoegingen van posteren

to place, to post, to send, to station {ww.}
detacheren

I send
you send
we send

ik detacheer
jij detacheert
wij detacheren
» meer vervoegingen van detacheren

to direct, to send {ww.}
toezenden
toesturen

I send
you send
we send

ik zend toe
jij zendt toe
wij zenden toe
» meer vervoegingen van toezenden

to place, to post, to send, to station {ww.}
liggen

I send
you send
we send

ik lig
jij ligt
wij liggen
» meer vervoegingen van liggen

to air, to beam, to broadcast, to send, to transmit {ww.}
uitzenden

I send
you send
we send

ik zend uit
jij zendt uit
wij zenden uit
» meer vervoegingen van uitzenden

to get off, to send, to send off {ww.}
uitzwaaien
uitwuiven

I send
you send
we send

ik zwaai uit
jij zwaait uit
wij zwaaien uit
» meer vervoegingen van uitzwaaien

to air, to beam, to broadcast, to send, to transmit {ww.}
doorseinen

I send
you send
we send

ik sein door
jij seint door
wij seinen door
» meer vervoegingen van doorseinen

to get off, to send, to send off {ww.}
opsturen
verzenden
versturen
afzenden
expediëren
wegsturen

I send
you send
we send

ik stuur op
jij stuurt op
wij sturen op
» meer vervoegingen van opsturen

I told them to send me another ticket.
Ik heb ze gezegd dat ze me nog een ticket moeten opsturen.
to get off, to send, to send off {ww.}
insturen

I send
you send
we send

ik stuur in
jij stuurt in
wij sturen in
» meer vervoegingen van insturen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Send it to me.

Stuur het naar me op.

Send her my regards.

Doe haar de groeten van me.

Please send us more information.

Gelieve ons meer informatie te zenden.

Can you send that by email?

Kun je dat per e-mail sturen?

We ought to send Jordan to the hospital.

We zouden Jordan naar het ziekenhuis moeten sturen.

I told them to send me another ticket.

Ik heb ze gezegd dat ze me nog een ticket moeten opsturen.

If I could send you a marshmallow, Trang, I would.

Als ik je een spekje kon sturen, Trang, zou ik het doen.

I asked her to send us the book.

Ik heb hem gevraagd ons het boek op te sturen.

Please send me a letter as soon as you arrive.

Stuur me alsjeblieft een kaartje zodra je aankomt.

We'll soon be able to send you to jail.

We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.

Soon we’ll be able to send you to gaol.

We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.

I sent you a letter last week and I'll send you one more today.

Vorige week heb ik u een brief gestuurd en vandaag stuur ik u er nog één.


Gerelateerd aan send

transmit - remit - submit - ship - transport - send out - dismiss - turn away - deport - send off - air - beam - broadcast - direct - mailrecruit - direct - conduct - exclaim - work - get off - broadcast - stand - billet - abide - beckon - communicate - carry