Vertaling van submit

Inhoud:

Engels
Nederlands
to submit, to subject {ww.}
knechten
onderwerpen

I submit
you submit
we submit

ik knecht
jij knecht
wij knechten
» meer vervoegingen van knechten

to submit {ww.}
zich onderwerpen

I submit

to submit {ww.}
zich onderwerpen
to send, to transmit, to remit, to submit {ww.}
sturen
zenden
opsturen
verzenden
opzenden
doen toekomen

I submit
you submit
we submit

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

Please send us more information.
Gelieve ons meer informatie te zenden.
Can you send that by email?
Kun je dat per e-mail sturen?
to submit {ww.}
onderwerpen

I submit
you submit
we submit

ik onderwerp
jij onderwerpt
wij onderwerpen
» meer vervoegingen van onderwerpen

to accede, to bow, to defer, to give in, to submit {ww.}
nijgen

I submit
you submit
we submit

ik nijg
jij nijgt
wij nijgen
» meer vervoegingen van nijgen

to reconcile, to resign, to submit {ww.}
schikken
verzoenen
berusten
neerleggen
stellen
resigneren

I submit
you submit
we submit

ik schik
jij schikt
wij schikken
» meer vervoegingen van schikken

to subject, to submit {ww.}
indienen

I submit
you submit
we submit

ik dien in
jij dient in
wij dienen in
» meer vervoegingen van indienen

to posit, to put forward, to state, to submit {ww.}
aandragen
inbrengen

I submit
you submit
we submit

ik draag aan
jij draagt aan
wij dragen aan
» meer vervoegingen van aandragen

to render, to submit {ww.}
uitreiken

I submit
you submit
we submit

ik reik uit
jij reikt uit
wij reiken uit
» meer vervoegingen van uitreiken

to present, to submit {ww.}
afstaan

I submit
you submit
we submit

ik sta af
jij staat af
wij staan af
» meer vervoegingen van afstaan

to reconcile, to resign, to submit {ww.}
voorleggen

I submit
you submit
we submit

ik leg voor
jij legt voor
wij leggen voor
» meer vervoegingen van voorleggen

to reconcile, to resign, to submit {ww.}
resigneren

I submit
you submit
we submit

ik resigneer
jij resigneert
wij resigneren
» meer vervoegingen van resigneren

to pass on, to relegate, to submit {ww.}
overgeven

I submit
you submit
we submit

ik geef over
jij geeft over
wij geven over
» meer vervoegingen van overgeven

to posit, to put forward, to state, to submit {ww.}
suggereren
opperen

I submit
you submit
we submit

ik suggereer
jij suggereert
wij suggereren
» meer vervoegingen van suggereren

to subject, to submit {ww.}
inzenden

I submit
you submit
we submit

ik zend in
jij zendt in
wij zenden in
» meer vervoegingen van inzenden

to pass on, to relegate, to submit {ww.}
overlaten
overgeven
laten

I submit
you submit
we submit

ik laat over
jij laat over
wij laten over
» meer vervoegingen van overlatenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The email that I sent previously was probably not clear. You don't need to submit anything.

De vorige e-mail die ik stuurde was waarschijnlijk niet duidelijk. Je moet niets bevestigen.

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternate translations.

Verander geen zinnen die correct zijn. In plaats daarvan kun je natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen toevoegen.


Gerelateerd aan submit

subject - send - transmit - remit - accede - bow - defer - give in - reconcile - resign - posit - put forward - state - render - presentbegin - give way - bow - greet - accept - deliver - say - offer - gift - dilate - unseal - commit - advise - send - transfer