Vertaling van begin

Inhoud:

Engels
Nederlands
to begin, to commence, to start {ww.}
beginnen 
ingaan
aanvangen 
aanbreken 

I begin
you begin
we begin

ik begin
jij begint
wij beginnen
» meer vervoegingen van beginnen

Let's begin!
Laten we beginnen.
We can begin tonight.
We kunnen vanavond beginnen.
to begin, to commence, to start {ww.}
beginnen 
aanvangen 
aanbinden

I begin
you begin
we begin

ik begin
jij begint
wij beginnen
» meer vervoegingen van beginnen

Now let's begin the game.
Laat het spel beginnen!
The experiment has to begin.
Het experiment moet beginnen.
to begin, to commence, to get, to get down, to set about, to set out, to start, to start out {ww.}
beginnen

I begin
you begin
we begin

ik begin
jij begint
wij beginnen
» meer vervoegingen van beginnen

Let's start!
Laten we beginnen.
to begin, to commence, to get, to get down, to set about, to set out, to start, to start out {ww.}
beginnen
aanvangen
inzetten

I begin
you begin
we begin

ik begin
jij begint
wij beginnen
» meer vervoegingen van beginnen

to begin, to commence, to get, to get down, to set about, to set out, to start, to start out {ww.}
beginnen
starten
aanvangen

I begin
you begin
we begin

ik begin
jij begint
wij beginnen
» meer vervoegingen van beginnen

to begin, to start {ww.}
inzetten
intreden

I begin
you begin
we begin

ik zet in
jij zet in
wij zetten in
» meer vervoegingen van inzetten

to begin, to commence, to lead off, to start {ww.}
starten
opvatten
openen
opstarten

I begin
you begin
we begin

ik start
jij start
wij starten
» meer vervoegingen van starten

The engine would not start.
De motor wou niet starten.
How can I start the engine?
Hoe kan ik de motor starten?
to begin, to start {ww.}
beginnen

I begin
you begin
we begin

ik begin
jij begint
wij beginnen
» meer vervoegingen van beginnen

to begin, to commence, to lead off, to start {ww.}
aanspannen

I begin
you begin
we begin

ik span aan
jij spant aan
wij spannen aan
» meer vervoegingen van aanspannen

to begin, to commence, to get, to get down, to set about, to set out, to start, to start out {ww.}
aanzetten
aangaan

I begin
you begin
we begin

ik zet aan
jij zet aan
wij zetten aan
» meer vervoegingen van aanzettenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's begin!

Laten we beginnen.

We'll begin work soon.

We beginnen dadelijk met het werk.

I begin this afternoon.

Ik begin deze namiddag.

We can begin tonight.

We kunnen vanavond beginnen.

May I begin to eat?

Mag ik nu beginnen met eten?

Now let's begin the game.

Laat het spel beginnen!

The experiment has to begin.

Het experiment moet beginnen.

Let's begin with that question.

Laten we beginnen met die vraag.

The peace talks begin this week.

De vredesonderhandelingen beginnen deze week.

Leaves begin to fall in October.

In oktober beginnen de bladeren te vallen.

When did you begin learning German?

Wanneer zijt ge begonnen met Duits te leren?

When did it begin to rain?

Wanneer begon het te regenen?

I can't wait for the weekend to begin.

Ik kan niet wachten tot het weekend begint.

To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

Verbaasd zijn, zich verwonderen, is beginnen te begrijpen.

Imagine that you begin to hiccup and can't stop.

Stel u voor dat ge begint te hikken en niet meer kunt ophouden.


Gerelateerd aan begin

commence - start - get - get down - set about - set out - start out - lead offbegin - work - bring about - come about - dawn - stretch - fasten