Vertaling van subject

Inhoud:

Engels
Nederlands
subject {zn.}
onderwerp
stof 
subject
Your question is not relevant to the subject.
Je vraagt heeft niks met het onderwerp te maken.
There are books and books on the subject.
Er zijn heel wat boeken over het onderwerp.
subject {zn.}
onderdaan
subject, school subject {zn.}
vak
schoolvak
subject, theme, topic {zn.}
onderwerp
thema
apropos [o]
stof 
Our topic of the week is: _____.
Ons thema van de week is: _____.
subordinate, subject {zn.}
mindere
ondergeschikte
to submit, to subject {ww.}
knechten
onderwerpen
article, object, thing, subject {zn.}
ding  [o]
onderwerp
mikpunt
object
voorwerp 
Let me say one thing.
Laat mij een ding zeggen.
You just have to promise me one thing.
Je moet me alleen één ding beloven.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Mathematics is my favorite subject.

Wiskunde is mijn lievelingsvak.

Languages are subject to constant change.

Talen zijn aan voortdurende verandering onderhevig.

Your question is not relevant to the subject.

Je vraagt heeft niks met het onderwerp te maken.

There are books and books on the subject.

Er zijn heel wat boeken over het onderwerp.


Gerelateerd aan subject

school subject - theme - topic - subordinate - submit - article - object - thing