Vertaling van article

Inhoud:

Engels
Nederlands
article {zn.}
artikel  [o]
stuk 
opstel 
bijdrage  [v]
The article is genuine.
Het artikel is authentiek.
Have you read this article?
Heb je dit artikel gelezen?
article, commodity {zn.}
artikel  [o]
handelsartikel
That article makes fun of vegetarians.
Dat artikel steekt de draak met vegetariërs.
Have you read the article about Asia in Time?
Hebt ge het artikel over Azië gelezen in Time?
article {zn.}
lidwoord 
article, object, thing, subject {zn.}
ding  [o]
onderwerp
voorwerp 
object
mikpunt
Let me say one thing.
Laat mij een ding zeggen.
You just have to promise me one thing.
Je moet me alleen één ding beloven.
commodity, product, ware, article {zn.}
handelswaar 
waar 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The article is genuine.

Het artikel is authentiek.

Have you read this article?

Heb je dit artikel gelezen?

That article makes fun of vegetarians.

Dat artikel steekt de draak met vegetariërs.

I read an article about acid rain yesterday.

Ik las gisteren een artikel over zure regen.

Have you read the article about Asia in Time?

Hebt ge het artikel over Azië gelezen in Time?

I've seen an article on the Tatoeba blog about a new version coming soon. Have you read it?

Ik zag een artikel op de Tatoebablog over een nieuwe versie die binnenkort uitkomt, hebben jullie het gelezen?

The news article painted the defendant as a guilty man, even though he had been proven innocent.

Het nieuwsbericht beeldde de verdachtte als schuldig af, hoewel hij onschuldig bevonden was.


Gerelateerd aan article

commodity - object - thing - subject - product - ware