Vertaling van offer

Inhoud:

Engels
Nederlands
to offer, to propose, to suggest, to advance, to proffer, to propound, to advocate {ww.}
aanbieden 
bieden
voorstellen
voorslaan
voordragen
uitloven

I offer
you offer
we offer

ik bied aan
jij biedt aan
wij bieden aan
» meer vervoegingen van aanbieden

Can I offer you another piece of cake?
Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?
I would offer you a coffee if you had the time.
Ik zou je een koffie aanbieden als je tijd had.
to offer, to offer up, to sacrifice {ww.}
opofferen
offeren 

I offer
you offer
we offer

ik offer op
jij offert op
wij offeren op
» meer vervoegingen van opofferen

offer, offer of parriage {zn.}
huwelijksaanzoek 
aanzoek [o]
offer, bid, proposition, tender {zn.}
aanbod  [o]
offerte
aanbieding  [v]
She turned down my offer.
Ze heeft mijn aanbod afgeslagen.
All right. I'll accept your offer.
Goed. Ik aanvaard je aanbod.
offer, tender, bidding, advocacy {zn.}
aanbod  [o]
aanbieding  [v]
Why did you turn down his offer?
Waarom wees je zijn aanbod af?
offer, offer of marriage, proposal {zn.}
huwelijksaanzoek 
aanzoek [o]
offer, sacrificing {zn.}
offerande
offer 
offer, proposal, presentation, tender, bid, proposition, advance {zn.}
aanbieding  [v]
bod [o]
aanbod  [o]
voorslag
voorstel
to bid, to make an offer of, to offer, to tender {ww.}
aanbieden 
te koop aanbieden

I offer
you offer
we offer

ik bied aan
jij biedt aan
wij bieden aan
» meer vervoegingen van aanbieden

to introduce, to present, to offer, to perform, to play, to reenact, to render, to depict, to represent, to constitute {ww.}
indienen
presenteren
vertonen
voorstellen
aanbieden 
spelen 

I offer
you offer
we offer

ik dien in
jij dient in
wij dienen in
» meer vervoegingen van indienen

to offer {ww.}
offreren
bieden
brengen
lenen
aanbieden
presenteren

I offer
you offer
we offer

ik offreer
jij offreert
wij offreren
» meer vervoegingen van offreren

to offer {ww.}
aanbieden

I offer
you offer
we offer

ik bied aan
jij biedt aan
wij bieden aan
» meer vervoegingen van aanbieden

to offer {ww.}
aanbieden
bieden

I offer
you offer
we offer

ik bied aan
jij biedt aan
wij bieden aan
» meer vervoegingen van aanbieden

to offer {ww.}
bieden

I offer
you offer
we offer

ik bied
jij biedt
wij bieden
» meer vervoegingen van bieden

to offer, to proffer {ww.}
opdragen

I offer
you offer
we offer

ik draag op
jij draagt op
wij dragen op
» meer vervoegingen van opdragenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She turned down my offer.

Ze heeft mijn aanbod afgeslagen.

The job offer still stands.

De werkaanbieding geldt nog steeds.

All right. I'll accept your offer.

Goed. Ik aanvaard je aanbod.

Why did you turn down his offer?

Waarom wees je zijn aanbod af?

Can I offer you another piece of cake?

Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?

English has a lot of idiomatic expressions to offer.

Engels biedt een heleboel spreekwoordelijke uitdrukkingen.

I had no choice but to accept the offer.

Ik had geen andere keuze dan de offerte te accepteren.

Besides lending books, libraries offer various other services.

Buiten het uitlenen van boeken bieden bibliotheken verschillende andere diensten aan.

This year we offer the same language course as last year.

Dit jaar bieden we dezelfde taalcursus aan als vorig jaar.

I would offer you a coffee if you had the time.

Ik zou je een koffie aanbieden als je tijd had.

It was civil of him to offer his seat to the old man.

Het was beleefd van hem om zijn plek aan de oude man te geven.