Vertaling van offer up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to offer, to offer up, to sacrifice {ww.}
opofferen
offeren 

I offer
you offer
we offer

ik offer op
jij offert op
wij offeren op
» meer vervoegingen van opofferen

to offer, to propose, to suggest, to advance, to proffer, to propound, to advocate {ww.}
aanbieden 
bieden
voorstellen
voorslaan
voordragen
uitloven

I offer
you offer
we offer

ik bied aan
jij biedt aan
wij bieden aan
» meer vervoegingen van aanbieden

Can I offer you another piece of cake?
Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?
I would offer you a coffee if you had the time.
Ik zou je een koffie aanbieden als je tijd had.
to bid, to make an offer of, to offer, to tender {ww.}
aanbieden 
te koop aanbieden

I offer
you offer
we offer

ik bied aan
jij biedt aan
wij bieden aan
» meer vervoegingen van aanbieden

to introduce, to present, to offer, to perform, to play, to reenact, to render, to depict, to represent, to constitute {ww.}
spelen 
voorstellen
aanbieden 
vertonen
presenteren
indienen

I offer
you offer
we offer

ik speel
jij speelt
wij spelen
» meer vervoegingen van spelen

I can play Chopin.
Ik kan Chopin spelen.
Children play with toys.
Kinderen spelen met speelgoed.
to offer {ww.}
aanbieden
bieden
presenteren
lenen
brengen
offreren

I offer
you offer
we offer

ik bied aan
jij biedt aan
wij bieden aan
» meer vervoegingen van aanbieden

Besides lending books, libraries offer various other services.
Buiten het uitlenen van boeken bieden bibliotheken verschillende andere diensten aan.
This year we offer the same language course as last year.
Dit jaar bieden we dezelfde taalcursus aan als vorig jaar.
to offer {ww.}
aanbieden

I offer
you offer
we offer

ik bied aan
jij biedt aan
wij bieden aan
» meer vervoegingen van aanbieden

to offer {ww.}
bieden
aanbieden

I offer
you offer
we offer

ik bied
jij biedt
wij bieden
» meer vervoegingen van bieden

to offer {ww.}
bieden

I offer
you offer
we offer

ik bied
jij biedt
wij bieden
» meer vervoegingen van bieden

to offer, to proffer {ww.}
opdragen

I offer
you offer
we offer

ik draag op
jij draagt op
wij dragen op
» meer vervoegingen van opdragenGerelateerd aan offer up

offer - sacrifice - propose - suggest - advance - proffer - propound - advocate - bid - make an offer of - tender - introduce - present - perform - playgive - inform - show - offer