Vertaling van flat

Inhoud:

Engels
Nederlands
flat {zn.}
coulisse [v]
flat {bn.}
plat 
slap
flat {zn.}
mol
molteken [o]
apartment, flat {zn.}
flat [m]
appartement [o]
This is Tom's flat.
Dit is Toms flat.
I live in an apartment.
Ik woon in een appartement.
crude, raw, rough, unrefined, unwrought, boorish, uncouth, unworked, blunt, flat {bn.}
bot 
cru
grof 
onbehouwen
onbewerkt
rauw
ruig
snauwerig
even, flat, level, smooth {bn.}
effen
gelijk
vlak


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This is Tom's flat.

Dit is Toms flat.

We rented the flat.

We huurden het appartement.

He lives in a flat.

Hij woont in een woning.

Has the flat got three bedrooms?

Heeft de flat drie slaapkamers?

My bicycle has got a flat tire.

Mijn fiets heeft een lekke band.

They believed that the earth was flat.

Ze geloofden dat de wereld plat was.

Previously people believed the earth was flat.

Vroeger dachten mensen dat de aarde plat was.

He lives alone in his flat.

Hij woont alleen in zijn flat.

Can you fix the flat tire now?

Kan je die lekke band nu herstellen?

People once held that the world was flat.

Ooit dacht men dat de wereld plat was.

Does Tom have a key to Mary's flat?

Heeft Tom een sleutel van Marys woning?

I like this flat the location is good and besides rent is not very high.

Ik hou van deze flat. De ligging is goed en bovendien is de huur niet zo heel hoog.

The boy liked throwing eggs at people from the window of his flat.

De jongen vond het leuk om eieren naar mensen te gooien vanuit het raam van zijn flat.

Do you have a bucket of water for me by any chance? I have a flat tire.

Heeft u misschien een emmer water voor mij? Ik heb een lekke band.

Do you have a bucket of water for me by any chance? I have a flat tyre.

Heeft u misschien een emmer water voor mij? Ik heb een lekke band.


Gerelateerd aan flat

apartment - crude - raw - rough - unrefined - unwrought - boorish - uncouth - unworked - blunt - even - level - smooth