Vertaling van other

Inhoud:

Engels
Nederlands
another, else, other, different, another one {bn.}
ander 
andere

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Take the other chair!

Neem de andere stoel!

We don't know each other.

We kennen elkaar niet.

They looked at each other.

Zij keken naar elkaar.

We already know each other.

We kennen elkaar al.

Do other people like me?

Vinden andere mensen me leuk?

They're related to each other.

Ze zijn aan elkaar verwant.

I cannot think any other way.

Ik kan niet anders denken.

I visit him every other day.

Ik bezoek hem om de twee dagen.

Neither the one nor the other.

Noch het ene, noch het andere.

Tom and Mary hugged each other.

Tom en Mary omhelsde elkaar.

The two ladies smiled at each other.

De twee dames glimlachten naar elkaar.

Are there other universes outside our own?

Bestaan er andere universa buiten het onze?

They fit each other so perfectly.

Ze passen perfect bij elkaar.

Where do you know each other from?

Vanwaar kennen jullie elkaar?

John and Mary loved each other.

John en Mary hielden van elkaar.


Gerelateerd aan other

another - else - different - another one