Vertaling van certain

Inhoud:

Engels
Nederlands
certain, sure {bn.}
gewis
stellig
zeker 
vast
vaststaand
verzekerd
wis
certain, sure {bn.}
vaststaan
a few, some, certain {zn.}
sommige 
sommigen
enige 
Some say he never existed.
Sommigen zeggen dat hij nooit bestaan heeft.
Some people believe that seven is a lucky number.
Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.
certain, sure {bn.}
gegeven

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Are you certain?

Weet u dat zeker?

It's not quite certain.

Het is niet helemaal zeker.

Certain animals are fast disappearing.

Bepaalde diersoorten zijn snel aan het verdwijnen.

I'm certain that he'll come.

Ik weet zeker dat hij komt.

A certain problem may come about.

Er kan zich een bepaald probleem voordoen.

Certain smells can easily trigger childhood memories.

Sommige geuren kunnen gemakkelijk jeugdherinneringen laten opduiken.

I am not certain what I have in mind myself.

Ik weet zelf ook niet wat ik in gedachten heb.

He was taken care of by a certain young doctor.

Hij werd verzorgt door een of andere jonge dokter.

The rationale behind certain New Age treatments can be dangerously wrong.

De grondgedachte achter bepaalde New Age behandelingen kunnen gevaarlijk mis zijn.

There is a certain amount of truth in what he's saying.

Er zit een grond van waarheid in wat hij zegt.

I am satisfied with my life in college to a certain extent.

Ik ben tevreden met mijn leven aan de universiteit tot op zekere hoogte.

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

In deze wereld kan niets zeker genoemd worden, behalve de dood en belastingen.

There's only one corner of the universe you can be certain of improving, and that's your own self.

Er is slechts één plaatsje in het heelal dat je zeker kan verbeteren en dat is jezelf.

I wish I could care more about my grades but it seems that, at a certain point of my life, I decided it wouldn't be so important anymore.

Ik zou willen dat mijn cijfers me meer konden schelen, maar het lijkt erop dat ik op een gegeven moment in mijn leven besloten heb dat die niet zo belangrijk meer zouden zijn.


Gerelateerd aan certain

sure - a few - someacquainted