Vertaling van sure

Inhoud:

Engels
Nederlands
harmless, safe, sure {bn.}
safe
veilig
zeker 
certain, sure {bn.}
gewis
stellig
zeker 
vast
vaststaand
verzekerd
wis
indisputable, sure {bn.}
zeker
overtuigd
verzekerd
indisputable, sure {bn.}
vastberaden
gedecideerd
resoluut
vastbesloten
besloten
beslist
indisputable, sure {bn.}
onwankelbaar
onbuigbaar
ongeschokt
onwrikbaar
rotsvast
certain, sure {bn.}
vaststaan
certain, sure {bn.}
gegeven

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm sure you're mistaken.

Ik weet zeker dat je je vergist.

I'm sure of it.

Ik weet het zeker.

It'll rain for sure.

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

I am sure.

Ik weet het zeker.

I'm not sure about this.

Hier ben ik niet zeker van.

He is sure to come.

Ik weet zeker dat hij komt.

I'm sure Tom won't mind.

Ik weet zeker dat Tom het niet erg vindt.

I'm sure you'll like it.

Ik weet zeker dat je het leuk zult vinden.

I'm sure I've seen him before.

Ik ben er zeker van dat ik hem al eerder gezien heb.

I'm sure that he went to Tokyo.

Ik weet zeker dat hij naar Tokio is gegaan.

I'm not sure when he'll turn up.

Ik weet niet zeker wanneer hij op komt dagen.

I sure hope this is a dream.

Ik hoop echt dat dit een droom is.

Mother will be furious for sure!

Mama zal zeker razend zijn.

"May I use your pencil?" "Sure go ahead."

"Mag ik je potlood gebruiken?" "Natuurlijk, ga je gang."

I'm not sure how much we should wait.

Ik weet niet zeker hoe lang we moeten wachten.


Gerelateerd aan sure

harmless - safe - certain - indisputablefixed - acquainted