Vertaling van anybody

Inhoud:

Engels
Nederlands
anyone, anyone at all, any, anybody {onb. vnw.}
wie dan ook
welke ... dan ook
whichever, whoever, whatever, whatsoever, anyone, anybody {vnw.}
onverschillig wie
wie dan ook
welke dan ook
a, any, anybody, one, some, somebody, someone, an, anyone, a certain {onb. vnw.}
een of ander
iemand 
een 
een zeker

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I didn't see anybody.

Ik heb niemand gezien.

Can anybody else answer?

Kan iemand anders antwoorden?

Anybody knows it.

Iedereen weet dat.

War doesn't make anybody happy.

Niemand wordt gelukkig van oorlog.

I don't know anybody in this town.

Ik ken niemand in deze stad.

I don't feel like talking to anybody.

Ik heb geen zin tegen iemand te praten.

I shall never tell it to anybody.

Ik zal het nooit aan iemand vertellen.

Whatever happens, I won't tell anybody about it.

Wat er ook gebeurt, ik zal er niemand iets over vertellen.

I never told anybody about it, I swear.

Ik zweer dat ik daar nooit iemand over verteld heb.

He doesn't get along with anybody in the office.

Hij kan met niemand opschieten in het kantoor.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

Iedereen is een maan en heeft een donkere zijde die hij nooit aan iemand laat zien.


Gerelateerd aan anybody

anyone - anyone at all - any - whichever - whoever - whatever - whatsoever - a - one - some - somebody - someone - an - a certain