Vertaling van whichever

Inhoud:

Engels
Nederlands
whichever, whoever, whatever, whatsoever, anyone, anybody {vnw.}
onverschillig wie
wie dan ook
welke dan ook

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You may choose whichever you like.

Je mag kiezen welke je wilt

You may choose whichever you want.

U kunt kiezen welke je wilt.

In most elections, whichever candidate gets the majority of the votes, wins the election.

In de meeste verkiezingen wint de kandidaat met de meerderheid van de stemmen de verkiezing.

Hmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.

Hmm. Ik heb het gevoel dat ik ga verdwalen, welke weg ik ook neem.


Gerelateerd aan whichever

whoever - whatever - whatsoever - anyone - anybody