Vertaling van whatever

Inhoud:

Engels
Nederlands
whatever, whatsoever, anything {vnw.}
wat dan ook
whatever, whatsoever {vnw.}
wat voor een ... ook
whichever, whoever, whatever, whatsoever, anyone, anybody {vnw.}
onverschillig wie
wie dan ook
welke dan ook
anyhow, anyway, whatever {bw.}
in elk geval
any, whatever, whatsoever {bn.}
enigerlei
enig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Whatever.

Om het even.

Eat whatever you like.

Eet al wat ge wilt.

Read whatever you like.

Lees wat je wilt.

Do whatever you like.

Doe wat je wil.

I'll keep my word, whatever may happen.

Ik zal mijn woord houden, wat er ook gebeurt.

Whatever the reason, they did not marry.

Wat ook de reden is, ze zijn niet getrouwd.

Whatever you say, I'll marry her.

Wat ge ook zegt, ik zal met haar trouwen.

Whatever you do, don't forget this.

Wat je ook doet, vergeet dit niet.

Whatever happens, I ain't telling nobody about it.

Wat er ook gebeurt, ik zal er niemand iets over vertellen.

Whatever I do, she says I can do better.

Wat ik ook doe, zij zegt dat ik het beter kan.

Whatever you say, I'll do it my way.

Zeg wat je wilt, maar ik doe toch mijn eigen zin!

Do whatever you want, there will be gossiping anyhow.

Doe wat ge wilt, gekletst wordt er toch.

Whatever happens, I won't tell anybody about it.

Wat er ook gebeurt, ik zal er niemand iets over vertellen.

Mathematicians have this in common with the French: whatever you're trying to say to them, they take it and translate it in their own way and turn it around into something completely different.

Dit is wat wiskundigen en Fransen gemeen hebben: wat je hen ook probeert uit te leggen, ze vertalen het op hun eigen manier en verdraaien het in iets wat helemaal anders is.


Gerelateerd aan whatever

whatsoever - anything - whichever - whoever - anyone - anybody - anyhow - anyway - any