Vertaling van anyway

Inhoud:

Engels
Nederlands
anyway, somehow {bw.}
op de een of andere manier
op een of andere wijze
at least, anyway {bw.}
althans 
tenminste
nevertheless, anyhow, anyway, nonetheless {bw.}
desondanks
niettemin 
anyhow, anyway, whatever {bw.}
in elk geval
however, anyway {zn.}
hoe ... ook

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Who does Tom think he is anyway?

Wie denkt Tom wel niet wie hij is?

Anyway, three against one is unfair.

Hoe dan ook, drie tegen één is oneerlijk.

Don't even bother, he'll win anyway.

Doe geen moeite, hij wint toch.

Whether it's good or not, let's do it anyway.

Of het nu goed is of niet, laten we het toch doen.

"I mean... my life," Dima said. "Anyway, there's 3,000,000 BYR in this briefcase."

"Ik bedoel... mijn leven," zei Dima. "Hoe dan ook, er zit 3.000.000 BYR in deze aktetas."


Gerelateerd aan anyway

somehow - at least - nevertheless - anyhow - nonetheless - whatever - however