Vertaling van a certain

Inhoud:

Engels
Nederlands
a few, some, certain {zn.}
sommige 
sommigen
enige 
Some say he never existed.
Sommigen zeggen dat hij nooit bestaan heeft.
Some people believe that seven is a lucky number.
Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.
a, any, anybody, one, some, somebody, someone, an, anyone, a certain {onb. vnw.}
een of ander
iemand 
een 
een zeker
certain, sure {bn.}
gewis
stellig
zeker 
vast
vaststaand
verzekerd
wis
certain, sure {bn.}
vaststaan
certain, sure {bn.}
gegeven

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

A certain problem may come about.

Er kan zich een bepaald probleem voordoen.

He was taken care of by a certain young doctor.

Hij werd verzorgt door een of andere jonge dokter.

There is a certain amount of truth in what he's saying.

Er zit een grond van waarheid in wat hij zegt.

I am satisfied with my life in college to a certain extent.

Ik ben tevreden met mijn leven aan de universiteit tot op zekere hoogte.

I wish I could care more about my grades but it seems that, at a certain point of my life, I decided it wouldn't be so important anymore.

Ik zou willen dat mijn cijfers me meer konden schelen, maar het lijkt erop dat ik op een gegeven moment in mijn leven besloten heb dat die niet zo belangrijk meer zouden zijn.


Gerelateerd aan a certain

a few - some - certain - a - any - anybody - one - somebody - someone - an - anyone - sureacquainted