Vertaling van somebody

Inhoud:

Engels
Nederlands
a, any, anybody, one, some, somebody, someone, an, anyone, a certain {onb. vnw.}
een of ander
iemand 
een 
een zeker
individual, mortal, person, somebody, someone, soul {zn.}
particulier [m] (de ~)
individual, mortal, person, somebody, someone, soul {zn.}
persoon [m] (de ~)
mens
man [m] (de ~)
figuur [m] (de/het ~)
If you lend someone $20 and never see that person again, it was probably worth it.
Als je iemand $20 uitleent en je ziet die persoon daarna nooit meer, dan was het dat waarschijnlijk waard.
Men are mortal because of their fears, and immortal because of their hopes.
De mens is sterfelijk door zijn angsten en onsterfelijk door zijn hopen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Is somebody there?

Is daar iemand?

Somebody knows that.

Iemand weet dat.

Somebody took away my bag.

Iemand heeft mijn zak weg genomen.

Won't somebody please think of the children?!

Wil iemand denken aan de kinderen!

This isn't my umbrella; it's somebody else's.

Dit is niet mijn paraplu, het is die van iemand anders.

Could somebody please open the door?

Kan iemand de deur opendoen alsjeblieft?

"Can somebody help me?" "I will."

"Kan iemand mij helpen?" "Ik zal helpen."

Can somebody open the door please?

Kan iemand de deur openmaken alsjeblieft?

There's somebody coming up the stairs.

Er komt iemand de trap op.

Somebody called my name in the dark.

Iemand riep mijn naam in het duister.

He thinks he is somebody, but really he is nobody.

Hij denkt dat hij iemand is, maar eigenlijk is hij niemand.

There's somebody I want to talk to first.

Er is iemand met wie ik eerst wil praten.

Everything is funny as long as it is happening to somebody else.

Alles is grappig, zolang het met iemand anders gebeurt.


Gerelateerd aan somebody

a - any - anybody - one - some - someone - an - anyone - a certain - individual - mortal - person - soulclient - homo - bosom