Vertaling van an

Inhoud:

Engels
Nederlands
at the rate of, a, per, an, at, each, for, all, apiece {vz.}
à
bij 
elk
ieder
telkens
a, in, inside, into, per, on, an, aboard {vz.}
in 
binnen 
per
te 
op 
a, any, anybody, one, some, somebody, someone, an, anyone, a certain {onb. vnw.}
een of ander
iemand 
een 
een zeker
a, an {lidw.}
een 
'n


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Sumatra is an island.

Sumatra is een eiland.

Tom is an orphan.

Tom is een wees.

I bought an umbrella.

Ik heb een paraplu gekocht.

I'm such an idiot.

Ik ben zo'n dwaas.

It's an old piano.

Het is een oude piano.

I'm an engineer.

Ik ben ingenieur.

Muiriel is an Indian.

Muiriel is een indiaan.

She's eating an apple.

Zij eet een appel.

She needs an umbrella.

Hij heeft een paraplu nodig.

I saw an airplane.

Ik zag een vliegtuig.

You're an idiot.

Jij bent een idioot.

Tom has an iPhone.

Tom heeft een iPhone.

I'm an old man.

Ik ben een oude man.

He slept an hour.

Hij sliep een uur.

Give me an example.

Geef mij een voorbeeld.


Gerelateerd aan an

at the rate of - a - per - at - each - for - all - apiece - in - inside - into - on - aboard - any - anybody