Vertaling van into

Inhoud:

Engels
Nederlands
a, in, inside, into, per, on, an, aboard {vz.}
in 
binnen 
per
te 
op 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He burst into laughter.

Hij barstte in lachen uit.

He's really into soccer.

Hij houdt echt van voetbal.

He burst into tears.

Hij brak in tranen uit.

I dove into the river.

Ik dook in de rivier.

He fell into the ditch.

Hij is in de gracht gevallen.

Translate this sentence into English.

Vertaal deze zin in het Engels.

He stepped into my space.

Hij stapte naar mijn ruimte.

John ran into the room.

John liep de kamer in.

I went into the army.

Ik ben in het leger ingetreden.

The rain changed into snow.

De regen ging over in sneeuw.

I dived into the river.

Ik dook in de rivier.

He ran into the classroom.

Hij rende het klaslokaal in.

I ran into a tree.

Ik reed tegen een boom.

He came into the room.

Hij ging de kamer binnen.

Heat turns water into steam.

De warmte verandert water in stoom.


Gerelateerd aan into

a - in - inside - per - on - an - aboard