Vertaling van inside

Inhoud:

Engels
Nederlands
inside {bw.}
binnen 
inside {zn.}
ingewand
binnenwerk [o]
inside, interiorly, internally, inwardly, within {bw.}
binnen 
daarbinnen
inside, within {vz.}
binnen 
binnenin
inside {zn.}
binnenkant  [m]
inside, interior {zn.}
binnenste  [o]
inwendige
He had his shirt on inside out.
Hij had zijn hemd binnenste buiten aan.
inside, inwards, inward {bw.}
binnenwaarts
naar binnen
a, in, inside, into, per, on, an, aboard {vz.}
in 
binnen 
per
te 
op 
inner, inside, internal, endogenous, inland, interior, intra- {bn.}
binnenste 
binnenlands
intern 
inwendig 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Please step inside.

Kom alstublieft binnen.

Someone pushed me inside.

Iemand duwde me naar binnen.

I know them inside out.

Ik ken mijn pappenheimers.

Come inside. It's cold outside.

Kom binnen. Het is koud buiten.

I put my coat on inside out.

Ik deed mijn jas binnenstebuiten aan.

He had his shirt on inside out.

Hij had zijn hemd binnenste buiten aan.

It was nice and warm inside the house.

Het was aangenaam en warm in huis.

Why would anyone hide something like that inside this cave?

Waarom zou wie dan ook zoiets verbergen binnenin deze grot?

He said he hadn't been inside the room. That is a lie.

Hij zei dat hij de kamer niet binnen geweest was: dat is een leugen.

The label on my scarf it says, "Wash and iron inside out." I wonder how I'm supposed to do that.

Op het labeltje aan mijn sjaal staat: "Binnenstebuiten wassen en strijken." Ik vraag me af hoe ik dat moet doen.

Let us consider the gravity of this day, for today inside the hospitable walls of Boulogne-sur-Mer, the French are not meeting the English, nor are Russians meeting Poles, but people are meeting people.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.


Gerelateerd aan inside

interiorly - internally - inwardly - within - interior - inwards - inward - a - in - into - per - on - an - aboard - inner