Vertaling van in

Inhoud:

Engels
Nederlands
in, inch {zn.}
machthebber [m] (de ~)
machthebbers
establishment [o] (het ~)
in, inch {zn.}
duim [m] (de ~)
a, in, inside, into, per, on, an, aboard {vz.}
in 
binnen 
per
te 
op 
on, upon, onto, in, at, aboard, atop {vz.}
aan 
op 
in, inch {zn.}
regeringspartij [v] (de ~)
in {bn.}
binnenwaarts
atomic number 49, in, indium {zn.}
indium


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Come in.

Komt u binnen!

School starts in September in Europe.

In Europa beginnen de scholen in september.

Please come in.

Kom alstublieft binnen.

Atoms are in everything.

In alles zijn er atomen.

Maciek died in December.

Maciek overleed in december.

Rest in peace.

Rust in vrede.

We live in peace.

We leven in vrede.

He lives in Osaka.

Hij woont in Osaka.

I'm interested in music.

Ik heb interesse voor muziek.

I believe in ghosts.

Ik geloof in spoken.

Tom lives in Wales.

Tom woont in Wales.

I am in Paris.

Ik ben in Parijs.

I live in Tokyo.

Ik woon in Tokio.

I live in Hyogo.

Ik woon in Hyogo.

I'm in the house.

Ik ben in het huis.


Gerelateerd aan in

inch - a - inside - into - per - on - an - aboard - upon - onto - at - atop - atomic number 49 - indiumlinear measure - party - chemical element