Vertaling van at

Inhoud:

Engels
Nederlands
at, beside, by, near, near to, next to, alongside {vz.}
aan 
bij 
dichtbij 
naast 
nabij
at, by, on, upon, over {vz.}
aan 
jegens 
met 
om
op 
te 
tot 
voor 
in 
at, beside, with, by, next to, in the case of, among {vz.}
aan 
bij 
ten huize van
at the rate of, a, per, an, at, each, for, all, apiece {vz.}
à
bij 
elk
ieder
telkens
toward, towards, for, to, at {vz.}
aan 
bij 
naar 
tegen 
tot 
voor 
op 
because of, for, for sake of, on account of, owing to, through, at {vz.}
door 
uit 
vanwege
voor 
wegens
met 
om
on, upon, onto, in, at, aboard, atop {vz.}
aan 
op 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Were you at school at that time?

Was je toen op school?

I got laughed at at school today.

Ik werd uitgelachen vandaag op school.

Look at the picture.

Bekijk de afbeelding.

David is at home.

David is thuis.

Education starts at home.

Opvoeding begint thuis.

She's at a meeting.

Ze is in een vergadering.

Everyone laughed at him.

Iedereen lachte hem uit.

School begins at nine.

De school begint om negen uur.

Look at me.

Kijk me aan.

You're never at home.

Je bent nooit thuis.

Judy looked at me.

Judy bekeek mij.

I was at home.

Ik was thuis.

We are at home.

We zijn thuis.

Nobody at home?

Niemand thuis?

School starts at nine.

De school begint om negen uur.


Gerelateerd aan at

beside - by - near - near to - next to - alongside - on - upon - over - with - in the case of - among - at the rate of - a - per