Vertaling van next to

Inhoud:

Engels
Nederlands
at, beside, by, near, near to, next to, alongside {vz.}
aan 
bij 
dichtbij 
naast 
nabij
at, beside, with, by, next to, in the case of, among {vz.}
aan 
bij 
ten huize van
alongside, beside, next to {vz.}
behalve 
bezijden
naast 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Ken sat next to me.

Ken zette zich naast mij.

I sat next to him.

Ik zat naast hem.

She sat next to me.

Ze zat naast me.

He sat next to the stream.

Hij zat bij de rivier.

I sat down next to him.

Ik ging naast hem zitten.

He lived next to his uncle.

Hij woonde naast zijn oom.

An old man sat next to me on the bus.

Een oude man zat naast mij in de bus.

But was he sitting next to you on the plane?

Maar zat hij naast je in het vliegtuig?

This guy sitting next to me on the train stinks!

Deze vent die naast me in de trein zit stinkt!

Finishing the report by tomorrow is next to impossible.

Het is vrijwel onmogelijk om het verslag morgen af te hebben.

When they woke up they saw a stone lying next to them.

Toen ze wakker werden zagen ze een steen naast zich liggen.


Gerelateerd aan next to

at - beside - by - near - near to - alongside - with - in the case of - among