Vertaling van near

Inhoud:

Engels
Nederlands
to advance, to come close, to come closer, to come on, to converge, to near, to approach {ww.}
naderen 
in aantocht zijn

I near
you near
we near

ik nader
jij nadert
wij naderen
» meer vervoegingen van naderen

at, beside, by, near, near to, next to, alongside {vz.}
aan 
bij 
dichtbij 
naast 
nabij
close to, near, about {vz.}
dichtbij 
in de buurt van
nabij
close, near, nearby, next, adjacent, handy, local {bn.}
aanstaand 
eerstvolgend
komend
close, near, nearby, about, closely {bw.}
dichtbij 
nabij
vlakbij
to approach, to come near, to come on, to draw close, to draw near, to go up, to near {ww.}
bijhalen

I near
you near
we near

ik haal bij
jij haalt bij
wij halen bij
» meer vervoegingen van bijhalen

to approach, to come near, to come on, to draw close, to draw near, to go up, to near {ww.}
naderen
naken
aankomen
genaken

I near
you near
we near

ik nader
jij nadert
wij naderen
» meer vervoegingen van naderen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Near

Dichtbij

The hospital is near here.

Het ziekenhuis is hier dichtbij.

We live near the border.

We wonen in de buurt van de grens.

I live near the dike.

Ik woon dichtbij de dijk.

Most accidents happen near home.

De meeste ongelukken gebeuren dicht bij huis.

I am near the station.

Ik ben in de buurt van de statie.

My apartment is near here.

Mijn appartement is in de buurt.

Is there a golf course near here?

Is er een golfbaan in de buurt?

Is there a McDonald's near here?

Is er hier een McDonald's in de buurt?

Is there a gas station near here?

Is er een benzinestation in de buurt?

The chair is not near the window.

De stoel is niet dichtbij het raam.

Can one find a telephone near by?

Is er een telefoon in de buurt?

Is there a bank near the station?

Is er een bank in de buurt van het station?

There is a flower shop near by.

Er is een bloemenwinkel in de buurt.

My uncle lives near the school.

Mijn oom woont in de buurt van de school.


Gerelateerd aan near

advance - come close - come closer - come on - converge - approach - at - beside - by - near to - next to - alongside - close to - about - closebring - go - arrive