Vertaling van by

Inhoud:

Engels
Nederlands
by, by means of, on, through, with {vz.}
door 
met 
per
by, from, of, since, on {vz.}
aan 
sedert 
sinds 
van 
vanaf 
door 
met ingang van
by {vz.}
door 
at, beside, by, near, near to, next to, alongside {vz.}
aan 
bij 
dichtbij 
naast 
nabij
at, by, on, upon, over {vz.}
aan 
jegens 
met 
om
op 
te 
tot 
voor 
in 
beyond, by, past {vz.}
langs
voorbij
at, beside, with, by, next to, in the case of, among {vz.}
aan 
bij 
ten huize van
according to, by, along, following, from, after, in accordance with {vz.}
blijkens
ingevolge
langs
naar 
volgens 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He went by bicycle.

Hij is op de fiets gegaan.

Three weeks went by.

Drie weken gingen voorbij.

Many years went by.

Vele jaren gingen voorbij.

Let's go by bus.

Laten we met de bus gaan.

Let's go by car.

Laten we met de auto gaan.

Admission by silence.

Wie zwijgt, stemt toe.

Did he come by bus or by train?

Is hij met de bus of met de trein gekomen?

Keep the dictionary by you.

Hou het woordenboek bij je.

Let's drop by his house.

Laten we even bij hem aanwippen.

Murder is punished by death.

Moord wordt met de dood gestraft.

Tom came here by himself.

Tom kwam hier in zijn eentje.

I like walking by myself.

Ik ga graag alleen te voet.

Don't be deceived by appearances.

Laat je niet door schijn bedriegen.

Don't leave me by myself!

Laat me niet alleen!

Barbara was killed by Alister.

Barbara werd door Alister gedood.


Gerelateerd aan by

by means of - on - through - with - from - of - since - at - beside - near - near to - next to - alongside - upon - over