Vertaling van by

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
by
bij

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He went by bicycle.

Hij is op de fiets gegaan.

Three weeks went by.

Drie weken gingen voorbij.

Many years went by.

Vele jaren gingen voorbij.

Let's go by bus.

Laten we met de bus gaan.

Let's go by car.

Laten we met de auto gaan.

Admission by silence.

Wie zwijgt, stemt toe.

Did he come by bus or by train?

Is hij met de bus of met de trein gekomen?

Keep the dictionary by you.

Hou het woordenboek bij je.

Let's drop by his house.

Laten we even bij hem aanwippen.

Murder is punished by death.

Moord wordt met de dood gestraft.

Tom came here by himself.

Tom kwam hier in zijn eentje.

I like walking by myself.

Ik ga graag alleen te voet.

Don't be deceived by appearances.

Laat je niet door schijn bedriegen.

Don't leave me by myself!

Laat me niet alleen!

Barbara was killed by Alister.

Barbara werd door Alister gedood.