Vertaling van of

Inhoud:

Engels
Nederlands
of {vz.}

aan 
about, concerning, for, of, over, regarding, after {vz.}
aan 
aangaande
betreffende 
met 
over 
van 
in 
by, from, of, since, on {vz.}
aan 
sedert 
sinds 
van 
vanaf 
door 
met ingang van


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Get out of here! All of you!

Maak dat je hier wegkomt! Ieder van jullie!

Out of sight, out of mind.

Uit het oog, uit het hart.

I'm afraid of earthquakes.

Ik ben bang voor aardbevingen.

Let go of me!

Laat me los!

She died of cancer.

Ze stierf aan kanker.

They're afraid of him.

Ze zijn bang voor hem.

I'm sure of it.

Ik weet het zeker.

I'm afraid of spiders.

Ik ben bang voor spinnen.

You're afraid of him.

U bent bang voor hem.

We're of an age.

We zijn even oud.

I'm afraid of heights.

Ik heb hoogtevrees.

I'm out of here.

Ik ben hier weg.

Beware of the dog!

Opgepast voor de hond!

How nice of you!

Wat aardig van u!

Slip of the tongue.

Spreekfout.


Gerelateerd aan of

about - concerning - for - over - regarding - after - by - from - since - on