Vertaling van for

Inhoud:

Engels
Nederlands
for, within {vz.}
gedurende
in de loop van
for, in order to, to, a {vz.}
voor 
ten behoeve van
at the rate of, a, per, an, at, each, for, all, apiece {vz.}
à
bij 
elk
ieder
telkens
about, concerning, for, of, over, regarding, after {vz.}
aan 
aangaande
betreffende 
met 
over 
van 
in 
toward, towards, for, to, at {vz.}
aan 
bij 
naar 
tegen 
tot 
voor 
op 
because of, for, for sake of, on account of, owing to, through, at {vz.}
door 
uit 
vanwege
voor 
wegens
met 
om
as, because, for, since {vw.}
aangezien
daar 
omdat 
vermits
want 
wijl


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What for?

Waarom?

One for all, all for one.

Eén voor allen, allen voor één.

I waited for her for one hour.

Ik heb een uur op haar gewacht.

Is that for sale?

Is dat te koop?

Thanks for the explanation.

Bedankt voor de uitleg.

Thanks for the invitation.

Bedankt voor de uitnodiging.

He interpreted for me.

Hij vertolkte voor mij.

Care for a smoke?

Wilt ge roken?

Go for help.

Ga voor hulp.

I'm looking for work.

Ik ben een baan aan het zoeken.

She cooks for him.

Ze kookt voor hem.

Thank you for calling.

Bedankt voor het bellen.

I work for you.

Ik werk voor jullie.

Time for dinner.

Het is etenstijd.

We stand for democracy.

Wij staan voor democratie.


Gerelateerd aan for

within - in order to - to - a - at the rate of - per - an - at - each - all - apiece - about - concerning - of - over