Vertaling van all

Inhoud:

Engels
Nederlands
all, throughout the
de hele ... door
all, altogether, everything {onb. vnw.}
allemaal 
alles
all, every kind of {bn.}
allerhande 
allerlei 
van elke soort
all, everybody, everyone {zn.}
alle 
allemaal 
allen 
al de
Hello everyone!
Hallo allemaal!
Good morning, everyone.
Goeiemorgen allemaal.
all, all of it, the whole quantity, the full amount
al
alles
de hele hoeveelheid
de gehele hoeveelheid
at the rate of, a, per, an, at, each, for, all, apiece {vz.}
à
bij 
elk
ieder
telkens
each, every, all the, everybody, everyone, all {onb. vnw.}
elk
ieder
iedereen
al
elkeen
iegelijk
at all, entirely, quite, wholly, absolutely, altogether, utterly, all {bw.}
finaal
heel 
geheel 
helemaal
totaal
volkomen
volledig 
whole, all {zn.}
totaal
geheel  [o]
The whole is greater than the sum of the parts.
Het geheel is meer dan de som der delen.
He was not at all satisfied.
Hij was totaal niet tevreden.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

One for all, all for one.

Eén voor allen, allen voor één.

We all desire success.

We verlangen allemaal naar succes.

All hell broke loose.

De hel brak los.

She cried all night.

Ze huilde de hele nacht.

That is all.

Dat is alles.

Are you all ready?

Zijt ge allemaal klaar?

It's all or nothing.

Het is alles of niets.

He works all night.

Hij werkt de hele nacht.

It's all about money.

Het gaat allemaal om geld.

That's all I know.

Dat is alles wat ik weet.

Eat all your spinach!

Eet je spinazie helemaal op.

Money opens all doors.

Geld maakt alle deuren open.

It's all the rage.

Het is het nieuwste snufje.

War concerns us all.

Oorlog gaat ons allen aan.

All sold out!

Alles is uitverkocht!