Vertaling van everybody

Inhoud:

Engels
Nederlands
each, every, all the, everybody, everyone, all {onb. vnw.}
elk
ieder
iedereen
al
elkeen
iegelijk
all, everybody, everyone {zn.}
alle 
allemaal 
allen 
al de
Hello everyone!
Hallo allemaal!
Good morning, everyone.
Goeiemorgen allemaal.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Everybody laughed.

Iedereen lachte.

Everybody wishes for happiness.

Iedereen wenst voor geluk

Everybody likes him.

Hij is door iedereen graag gezien.

Everybody knows that.

Iedereen weet dat.

Everybody must know.

Iedereen moet het weten.

Everybody has weaknesses.

Iedereen heeft zwakheden.

Good night, everybody!

Slaapwel iedereen!

Tom hates everybody.

Tom heeft een hekel aan iedereen.

Everybody wants to be happy.

Iedereen wil gelukkig zijn.

His stupid answer surprised everybody.

Zijn domme antwoord verbaasde iedereen.

Everybody speaks well of him.

Iedereen spreekt goed over hem.

Everybody wanted me to do it.

Iedereen wilde dat ik het deed.

The boy was laughed at by everybody.

De jongen werd door iedereen uitgelachen.

At the party, everybody was well-dressed.

Op het feest, was iedereen goed gekleed.

Everybody needs something to believe in.

Iedereen heeft iets nodig om in te geloven.


Gerelateerd aan everybody

each - every - all the - everyone - all