Vertaling van all the

Inhoud:

Engels
Nederlands
each, every, all the, everybody, everyone, all {onb. vnw.}
elk
ieder
iedereen
al
elkeen
iegelijk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's all the rage.

Het is het nieuwste snufje.

Close all the windows.

Sluit alle ramen.

All the boxes are empty.

Al de dozen zijn leeg.

Of all the silly ideas!

Van alle gekke ideeën!

All the buses are full.

Alle bussen zijn vol.

All the students study English.

Al de studenten studeren Engels.

It makes all the difference.

Het maakt al het verschil.

All the meat was bad.

Al het vlees was slecht.

She wept all the night.

Ze heeft de hele nacht geweend.

I think of you all the time.

Ik denk de hele tijd aan jullie.

The stars shone all the time.

De sterren schitterden de hele tijd.

The policeman visited all the houses.

De politieagent bezocht alle huizen.

Not all the books are worth reading.

Niet alle boeken zijn het waard om te lezen.

That's all the thanks one gets.

Ondank is 's werelds loon.

It is raining all the time.

Het regent de hele tijd.


Gerelateerd aan all the

each - every - everybody - everyone - all