Vertaling van per

Inhoud:

Engels
Nederlands
per, by means of {vz.}
door bemiddeling van
door middel van 
door tussenkomst van
at the rate of, a, per, an, at, each, for, all, apiece {vz.}
à
bij 
elk
ieder
telkens
a, in, inside, into, per, on, an, aboard {vz.}
in 
binnen 
per
te 
op 
a, per
per


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She earns 30 dollars per day.

Ze verdient 30 dollar per dag.

How many books do you read per month?

Hoeveel boeken leest ge per maand?

The train was moving at 500 miles per hour.

De trein ging 500 mijl per uur.

The train was going 500 miles per hour.

De trein ging 500 mijl per uur.

At the market such cheese costs only five euro something per kilo.

Op de markt kost zulke kaas maar vijf euro zoveel per kilo.

What is the charge per night?

Hoeveel kost het per nacht?

In this country the average number of children per family fell from 2 to 1.5.

In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5.

The average number of pregnancies per woman is two in industrialized countries.

Het gemiddelde aantal zwangerschappen per vrouw is twee, in geïndustrialiseerde landen.

Only three per cent of the population of England uses RP.

Alleen drie percent van de bevolking van Engeland spreekt RP.

I was driving at 120 kilometers per hour when the police stopped me.

Ik reed 120 kilometer per uur toen de politie mij aanhield.

Up to 1595, the potters paid 1 florin per wheel for mined clay.

Vóór 1595 betaalden de pottenbakkers voor gewonnen klei 1 florijn per wiel.


Gerelateerd aan per

by means of - at the rate of - a - an - at - each - for - all - apiece - in - inside - into - on - aboard