Vertaling van over

Inhoud:

Engels
Nederlands
at, by, on, upon, over {vz.}
aan 
jegens 
met 
om
op 
te 
tot 
voor 
in 
above, more than, over
boven 
meer dan
over 
ruim
about, concerning, for, of, over, regarding, after {vz.}
aan 
aangaande
betreffende 
met 
over 
van 
in 
across, beyond, on the other side of, over, to the other side of {vz.}
aan de overkant van
over 
overheen
over ... heen
above, over, beyond {vz.}
aan 
boven 
over 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Come over!

Kom naar hier!

This discussion is over.

Deze discussie is voorbij.

Summer is over.

De zomer is voorbij.

The summer is over.

De zomer is voorbij.

Your time is over.

Je tijd is om.

Over my dead body!

Over mijn lijk!

Quality over quantity.

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.

Over my dead body.

Over m'n lijk!

When is school over?

Hoe laat is school uit?

Come over and help out.

Kom naar hier en help mee.

He traveled all over Europe.

Hij reisde door heel Europa.

The summer vacation is over.

De zomervakantie is voorbij.

She bent over the child.

Zij boog zich over het kind.

I can't get over it.

Ik kan er niet overheen komen.

Is it really all over?

Is het allemaal echt voorbij?


Gerelateerd aan over

at - by - on - upon - above - more than - about - concerning - for - of - regarding - after - across - beyond - on the other side of