Vertaling van across

Inhoud:

Engels
Nederlands
across {bw.}
kruiselings
across, beyond, on the other side of, over, to the other side of {vz.}
aan de overkant van
over 
overheen
over ... heen
across
naar de andere kant
naar de overkant
across {bw.}
horizontaal
in horizontale richting
crossways, across {bw.}
kruiselings
opposite, across {bw.}
aan de overkant
throughout, across
dwars door
through, across {vz.}
door 
doorheen
door ... heen
via

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom walked across the street.

Tom stak de straat over.

My home lies far across the sea.

Mijn huis ligt ver over de zee.

The church is just across the street.

De kerk is juist aan de overkant van de straat.

I can swim across the river.

Ik kan de rivier overzwemmen.

Our school is across the river.

Onze school is aan de andere kant van de rivier.

His house is across from mine.

Zijn huis is aan de overkant van het mijne.

A cloud floated across the sky.

Een wolk dreef door de lucht.

His house is across the street.

Zijn huis is aan de overkant van de straat.

I saw a bird fly across the sky.

Ik zag een vogel door de lucht vliegen.

Lindbergh was the first man to fly across the Atlantic.

Lindbergh was de eerste mens die de Atlantische Oceaan overvloog.

It is sometimes very hard to put your idea across.

Het is soms heel moeilijk om je idee over te brengen.

Far away across the sea lies the sunny land of Italy.

Ver weg aan de andere kant van de zee ligt het zonnige land Italië.

Do you think it's dangerous for me to swim across the river?

Denk je dat het gevaarlijk is als ik de rivier overzwem?

My brother didn't have the courage to swim across the river.

Mijn broer had de moed niet de rivier over te zwemmen.

When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

Als je nieuwe woorden tegenkomt, moet je ze opzoeken in het woordenboek.