Vertaling van through

Inhoud:

Engels
Nederlands
through, across {vz.}
door 
doorheen
door ... heen
via
by, by means of, on, through, with {vz.}
door 
met 
per
through {bn.}
gereed
voorbereid
completely, entirely, through, from A to Z {bw.}
compleet 
heel 
geheel 
totaal
totaliter
volkomen
volledig 
because of, for, for sake of, on account of, owing to, through, at {vz.}
door 
uit 
vanwege
voor 
wegens
met 
om
through {bn.}
doorgaand


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He's American through and through.

Hij is door en door een Amerikaan.

I booked through to Paris.

Ik heb naar Parijs doorgeboekt.

He made his way through difficulties.

Hij baande zijn weg doorheen de problemen.

Half-forgotten music danced through his mind.

Half vergeten muziek danste door zijn gedachten.

She glimpsed him running through the crowd.

Ze ving een glimp van hem op terwijl hij door de menigte liep.

My anti-virus let a virus through.

Mijn anti-virus heeft een virus doorgelaten.

Her laughter echoed through the house.

Haar lach galmde door het huis.

The people were through with violence.

Het volk had de buik vol van het geweld.

The rain lasted through the night.

De regen bleef de ganse nacht door aanhouden.

All of us looked through the window.

We keken allemaal uit het raam.

The ticket is good through Monday.

Het ticket is geldig tot en met maandag.

The nail went through the wall.

De nagel ging door de muur.

He guided the man through the streets to the station.

Hij begeleidde de man door de straten naar het station.

Tom flipped through the pages of the magazine.

Tom bladerde door de bladzijdes van het tijdschrift.

Didn't you see a dog pass through the yard?

Zag je de hond niet door de tuin lopen?


Gerelateerd aan through

across - by - by means of - on - with - completely - entirely - from A to Z - because of - for - for sake of - on account of - owing to - atexecutable