Vertaling van because of

Inhoud:

Engels
Nederlands
because of, on account of {vz.}
naar aanleiding van 
vanwege
wegens
because of, for, for sake of, on account of, owing to, through, at {vz.}
door 
uit 
vanwege
voor 
wegens
met 
om

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He’s shivering because of the cold.

Hij rilt door de kou.

The train was delayed because of snow.

De trein had vertraging vanwege de sneeuw.

We can't sleep because of the noise.

We kunnen niet slapen vanwege het lawaai.

Men are mortal because of their fears, and immortal because of their hopes.

De mens is sterfelijk door zijn angsten en onsterfelijk door zijn hopen.

That girl is arrogant because of her beauty.

Dat meisje is arrogant vanwege haar schoonheid.

Because of these trees, he can't see the forest.

Hij ziet het bos niet door al die bomen.

Tom always makes fun of John because of his dialect.

Tom spot altijd met John om zijn dialect

We postponed our departure because of the storm.

We stelden ons vertrek uit vanwege de storm.

Because of the accident I went too late to school.

Door het ongeval ging ik te laat naar school.

Our team was in high spirits because of the victory.

Ons team was in opperbeste stemming door de overwinning.

I can't hear anything because of the noise.

Ik hoor niks door het lawaai.

Many flights were canceled because of the typhoon.

Veel vluchten werden geannuleerd als gevolg van de tyfoon.

He could not sleep because of the heat.

Hij kon vanwege de hitte niet slapen.

All houses in our street are decorated with little orange flags because of the World Cup.

Alle huizen in onze straat zijn versierd met oranje vlaggetjes vanwege het WK.

People living in this area are dying because of the lack of water.

Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.


Gerelateerd aan because of

on account of - for - for sake of - owing to - through - at