Vertaling van with

Inhoud:

Engels
Nederlands
with {vz.}
met 
samen met 
across from, against, in exchange for, opposed to, versus, with, opposite {vz.}
jegens 
met 
tegen 
tegenaan 
tegenover 
versus
by, by means of, on, through, with {vz.}
door 
met 
per
at, beside, with, by, next to, in the case of, among {vz.}
aan 
bij 
ten huize van


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Stay with us.

Blijf bij ons.

They're with me.

Ze horen bij mij.

Want fries with that?

Wil je daar frietjes bij?

Yes, with pleasure.

Ja, graag.

God be with us.

God zij met ons.

Children play with toys.

Kinderen spelen met speelgoed.

What's wrong with it?

Wat is er mis mee?

Bring us with you!

Neem ons met je mee!

Kill it with fire!

Dood het met vuur!

I'm angry with her.

Ik ben boos op haar.

Peace be with you!

Vrede zij met u!

I'm disappointed with you.

Je stelt me teleur.

She blushed with shame.

Ze bloosde van schaamte.

Children play with blocks.

Kinderen spelen met blokken.

I play with him.

Ik speel met hem.