Vertaling van against

Inhoud:

Engels
Nederlands
compared with, against {vz.}
in vergelijking met
across from, against, in exchange for, opposed to, versus, with, opposite {vz.}
jegens 
met 
tegen 
tegenaan 
tegenover 
versus

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I fought against sleep.

Ik vocht tegen de slaap.

I am against this project.

Ik ben tegen dit project.

Are you for or against abortion?

Ben je voor of tegen abortus?

Let's try and swim against the current.

Laten we tegen de stroom in proberen te zwemmen.

Anyway, three against one is unfair.

Hoe dan ook, drie tegen één is oneerlijk.

Iran proclaimed war against the US.

Iran heeft Amerika de oorlog verklaard.

Are you for or against abortions?

Ben je voor of tegen abortus?

The country declared war against its neighbor.

Het land heeft de oorlog verklaard aan zijn buurland.

All civilized countries are against war.

Alle beschaafde landen zijn tegen oorlog.

He pressed his ear against the wall.

Hij drukte zijn oor tegen de muur.

Are you for or against his idea?

Zijn jullie voor of tegen zijn idee?

Are you for or against the proposal?

Ben je vóór of tegen het voorstel?

They were forced to leave the house against their will.

Ze werden gedwongen hun huis tegen hun wil in te verlaten.

He became a singer against his parents wishes.

Hij werd zanger tegen de wil in van zijn ouders.

It's against the rules to smoke at the office.

Het is tegen de regels op kantoor te roken.


Gerelateerd aan against

compared with - across from - in exchange for - opposed to - versus - with - opposite