Vertaling van upon

Inhoud:

Engels
Nederlands
at, by, on, upon, over {vz.}
aan 
jegens 
met 
om
op 
te 
tot 
voor 
in 
on, upon, onto, in, at, aboard, atop {vz.}
aan 
op 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Everything depends upon the results.

Alles hangt van de resultaten af.

Belarusian President Alexander Lukashenko congratulated Alexei Dudarev upon his birthday.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft Aleksej Doedarev gefeliciteerd met zijn jubileum.

Once upon a time, there lived a poor man and a rich woman.

Er waren eens een arme man en een rijke vrouw.

As he looked through the store window, Dima's eyes widened as they fell upon a gorgeous black suit, and then widened even more when he noticed the 3,000,000.99 BYR price tag.

Hij keek door het etalagevenster en zijn ogen werden groot toen ze op een prachtig zwart pak vielen, en zijn ogen werden nog groter toen hij het prijskaartje van 3.000.000,99 BYR opmerkte.

Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.

Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.


Gerelateerd aan upon

at - by - on - over - onto - in - aboard - atop