Vertaling van above

Inhoud:

Engels
Nederlands
above {vz.}
benoorden 
ten noorden van 
above, more than, over
boven 
meer dan
over 
ruim
above, on top, overhead, upstairs, up, aloft {bw.}
boven 
daarboven
omhoog
above {bn.}
bovenstaand
above {bw.}
hierboven
above, over, beyond {vz.}
aan 
boven 
over 
above, up, uphill, upwards, upward, aloft {bw.}
naar boven
omhoog
op 
opwaarts
upper, super, surface, top, above {bn.}
boven-
bovenste
above-mentioned, above, aforementioned {bn.}
bovengenoemd
bovenstaand
bovenvermeld
bovengemeld
before, in front of, to, above, ahead of {vz.}
voor 
above-mentioned, above {bn.}
bovengenoemd


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He lives above me.

Hij woont boven mij.

My grades are above average.

Mijn cijfers zijn hoger dan gemiddeld.

Above all, children need love.

Boven alles hebben kinderen liefde nodig.

Above all, beware of pickpockets.

Pas vooral op voor zakkenrollers.

A major is above a captain.

Een majoor staat boven een kapitein.

Above all, I want to be healthy.

Ik wil bovenal gezond zijn.

The temperature is above average this winter.

De temperatuur is deze winter hoger dan gemiddeld.

The moon was above the horizon.

De maan stond boven de horizon.

I love this book above all.

Van dit boek houd ik het meest.

Black clouds were passing above the city.

Zwarte wolken dreven over de stad heen.

Our plane was flying above the clouds.

Ons vliegtuig vloog boven de wolken.

The mountain is 2000 meters above sea level.

De berg is tweeduizend meter boven het zeeniveau.

The above-mentioned mail item has been duly delivered.

Die hierboven vermelde zending werd behoorlijk afgeleverd.

I like listening to the music, jazz music above all.

Ik luister graag naar muziek, naar jazzmuziek boven alles.

Above and beyond this, he can read Hebrew.

Bovendien kan hij Ivriet lezen.


Gerelateerd aan above

more than - over - on top - overhead - upstairs - up - aloft - beyond - uphill - upwards - upward - upper - super - surface - top