Vertaling van top

Inhoud:

Engels
Nederlands
to top, to truncate {ww.}
knotten
afknotten

I top
you top
we top

ik knot
jij knot
wij knotten
» meer vervoegingen van knotten

to top, to truncate {ww.}
afknotten

I top
you top
we top

ik knot af
jij knot af
wij knotten af
» meer vervoegingen van afknotten

to top, to truncate {ww.}
afknotten
verminken

I top
you top
we top

ik knot af
jij knot af
wij knotten af
» meer vervoegingen van afknotten

top {zn.}
top
mars 
Finally, we reached the top of the mountain.
Uiteindelijk bereikten we de top van de berg.
The top of Mt. Fuji was covered with snow.
De top van de Fuji was bedekt met sneeuw.
top, spinning-top {zn.}
draaitol [m]
tol 
priktol
top, top-deck, roof rack {zn.}
imperiaal
superior, dominant, overwhelming, premium, senior, supreme, top, upper, ascendant {bn.}
opperste
prevalent
superieur
upper, super, surface, top, above {bn.}
boven-
bovenste
summit, surface, top {zn.}
top
topje [o]
kruin
kroon 
The mountain climbers reached the summit before dark.
De bergbeklimmers bereikten de top voor het donker werd.
The summit of the mountain is covered with snow.
De top van de berg is bedekt met sneeuw.
coping, ridge, top {zn.}
nok
vorst
pointed, spiked, peak, top {bn.}
puntig
spits 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Put this book on top of the others.

Leg dat boek boven op de andere.

Everybody sang at the top of their lungs.

Iedereen zong uit volle borst.

Finally, we reached the top of the mountain.

Uiteindelijk bereikten we de top van de berg.

The top of Mt. Fuji was covered with snow.

De top van de Fuji was bedekt met sneeuw.

He attained the top of the mountain before dark.

Hij bereikte de bergtop voor het donker.

Put the book on top of the others.

Leg het boek op de andere.

There are no shortcuts to the top, only to the bottom.

Er is geen binnenweg naar boven, alleen naar beneden.

When it comes to snoring, no one can top Mr Snore.

Als het op snurken aankomt kan niemand meneer Snurk verslaan.