Vertaling van top

Inhoud:

Engels
Nederlands
to top, to truncate {ww.}
verminken
afknotten

I top
you top
we top

ik vermink
jij verminkt
wij verminken
» meer vervoegingen van verminken

to top, to truncate {ww.}
afknotten

I top
you top
we top

ik knot af
jij knot af
wij knotten af
» meer vervoegingen van afknotten

to top, to truncate {ww.}
afknotten
knotten

I top
you top
we top

ik knot af
jij knot af
wij knotten af
» meer vervoegingen van afknotten

top, spinning-top {zn.}
tol 
priktol
draaitol [m]
top {zn.}
top
mars 
Finally, we reached the top of the mountain.
Uiteindelijk bereikten we de top van de berg.
The top of Mt. Fuji was covered with snow.
De top van de Fuji was bedekt met sneeuw.
top, top-deck, roof rack {zn.}
imperiaal
summit, surface, top {zn.}
top
kroon 
kruin
topje [o]
The mountain climbers reached the summit before dark.
De bergbeklimmers bereikten de top voor het donker werd.
The summit of the mountain is covered with snow.
De top van de berg is bedekt met sneeuw.
pointed, spiked, peak, top {bn.}
puntig
spits 
coping, ridge, top {zn.}
nok
vorst
upper, super, surface, top, above {bn.}
boven-
bovenste
superior, dominant, overwhelming, premium, senior, supreme, top, upper, ascendant {bn.}
opperste
prevalent
superieur
to exceed, to go past, to overstep, to pass, to top, to transcend {ww.}
uitgaan

I top
you top
we top

ik ga uit
jij gaat uit
wij gaan uit
» meer vervoegingen van uitgaan

to lead, to top {ww.}
leiden

I top
you top
we top

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

to pinch, to top {ww.}
knotten
afknotten

I top
you top
we top

ik knot
jij knot
wij knotten
» meer vervoegingen van knotten

to exceed, to go past, to overstep, to pass, to top, to transcend {ww.}
overtreffen
overstijgen
overstralen
overvleugelen
uitsteken
voorbijstreven
uitstijgen
verbeteren

I top
you top
we top

ik overtref
jij overtreft
wij overtreffen
» meer vervoegingen van overtreffen

to exceed, to go past, to overstep, to pass, to top, to transcend {ww.}
ontstijgen

I top
you top
we top

ik ontstijg
jij ontstijgt
wij ontstijgen
» meer vervoegingen van ontstijgen

to crown, to top {ww.}
bekronen

I top
you top
we top

ik bekroon
jij bekroont
wij bekronen
» meer vervoegingen van bekronenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Put this book on top of the others.

Leg dat boek boven op de andere.

Everybody sang at the top of their lungs.

Iedereen zong uit volle borst.

Finally, we reached the top of the mountain.

Uiteindelijk bereikten we de top van de berg.

The top of Mt. Fuji was covered with snow.

De top van de Fuji was bedekt met sneeuw.

He attained the top of the mountain before dark.

Hij bereikte de bergtop voor het donker.

Put the book on top of the others.

Leg het boek op de andere.

There are no shortcuts to the top, only to the bottom.

Er is geen binnenweg naar boven, alleen naar beneden.

When it comes to snoring, no one can top Mr Snore.

Als het op snurken aankomt kan niemand meneer Snurk verslaan.


Gerelateerd aan top

truncate - spinning-top - top-deck - roof rack - summit - surface - pointed - spiked - peak - coping - ridge - upper - super - above - superiorexceed - be - clip - act - complete - bring home the bacon