Vertaling van complete

Inhoud:

Engels
Nederlands
to complete, to complement, to consummate, to finish {ww.}
supplementeren
bijwerken
aanvullen 
completeren
voleinden

I complete
you complete
we complete

ik werk bij
jij werkt bij
wij werken bij
» meer vervoegingen van bijwerken

complete, integral, thoroughgoing, whole {bn.}
compleet 
heel 
volkomen
volledig 
volslagen
voltallig
hele
complete, full, integral, plenary, thorough, whole {bn.}
compleet 
totaal
vol 
volkomen
volledig 
to complete, to discharge, to dispatch {ww.}
vervullen

I complete
you complete
we complete

ik vervul
jij vervult
wij vervullen
» meer vervoegingen van vervullen

to complete, to finish {ww.}
volbrengen

I complete
you complete
we complete

ik volbreng
jij volbrengt
wij volbrengen
» meer vervoegingen van volbrengen

to complete, to finish {ww.}
afnaaien

I complete
you complete
we complete

ik naai af
jij naait af
wij naaien af
» meer vervoegingen van afnaaien

to complete {ww.}
invullen

I complete
you complete
we complete

ik vul in
jij vult in
wij vullen in
» meer vervoegingen van invullen

to complete, to finish {ww.}
finishen
eindigen

I complete
you complete
we complete

ik finish
jij finisht
wij finishen
» meer vervoegingen van finishen

to complete, to nail {ww.}
bespijkeren

I complete
you complete
we complete

ik bespijker
jij bespijkert
wij bespijkeren
» meer vervoegingen van bespijkeren

to complete, to finish {ww.}
afkomen
gereedkomen
klaarkomen

I complete
you complete
we complete

ik kom af
jij komt af
wij komen af
» meer vervoegingen van afkomen

to complete, to finish {ww.}
volbrengen
afmaken
klaarkrijgen
afkrijgen
voltooien
voleinden
voleindigen
afronden

I complete
you complete
we complete

ik volbreng
jij volbrengt
wij volbrengen
» meer vervoegingen van volbrengen

I will finish this work somehow.
Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
Without her help, I could not finish my task.
Zonder haar hulp kon ik mijn opdracht niet volbrengen.
gapless, complete, without a break, without a gap {zn.}
volledig
zonder onderbreking
ononderbroken

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Complete the sentence.

Maak de zin af.

I'm a complete idiot.

Ik ben een volslagen idioot.

We want complete sentences.

We willen volledige zinnen.

What you said is complete nonsense.

Datgene dat je hebt gezegd is complete onzin.

Which is more complete, the first edition or the second?

Welke is completer, de eerste druk of de tweede?