Vertaling van complete

Inhoud:

Engels
Nederlands
to complete, to complement, to consummate, to finish {ww.}
voleinden
supplementeren
bijwerken
completeren
aanvullen 

I complete
you complete
we complete

ik voleind
jij voleindt
wij voleinden
» meer vervoegingen van voleinden

complete, integral, thoroughgoing, whole {bn.}
compleet 
heel 
volkomen
volledig 
volslagen
voltallig
hele
complete, full, integral, plenary, thorough, whole {bn.}
compleet 
totaal
vol 
volkomen
volledig 
to complete, to nail {ww.}
bespijkeren

I complete
you complete
we complete

ik bespijker
jij bespijkert
wij bespijkeren
» meer vervoegingen van bespijkeren

to complete, to finish {ww.}
eindigen
finishen

I complete
you complete
we complete

ik eindig
jij eindigt
wij eindigen
» meer vervoegingen van eindigen

to complete, to finish {ww.}
gereedkomen
klaarkomen
afkomen

I complete
you complete
we complete

ik kom gereed
jij komt gereed
wij komen gereed
» meer vervoegingen van gereedkomen

to complete, to finish {ww.}
volbrengen
afmaken
afronden
afkrijgen
voltooien
voleindigen
voleinden
klaarkrijgen

I complete
you complete
we complete

ik volbreng
jij volbrengt
wij volbrengen
» meer vervoegingen van volbrengen

I will finish this work somehow.
Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
Without her help, I could not finish my task.
Zonder haar hulp kon ik mijn opdracht niet volbrengen.
to complete, to finish {ww.}
volbrengen

I complete
you complete
we complete

ik volbreng
jij volbrengt
wij volbrengen
» meer vervoegingen van volbrengen

to complete, to discharge, to dispatch {ww.}
vervullen

I complete
you complete
we complete

ik vervul
jij vervult
wij vervullen
» meer vervoegingen van vervullen

to complete {ww.}
invullen

I complete
you complete
we complete

ik vul in
jij vult in
wij vullen in
» meer vervoegingen van invullen

to complete, to finish {ww.}
afnaaien

I complete
you complete
we complete

ik naai af
jij naait af
wij naaien af
» meer vervoegingen van afnaaien

complete {bn.}
volledig
algeheel
compleet
gans
geheel
totaal
volkomen
vol
heel
godgans
onverdeeld
gapless, complete, without a break, without a gap {zn.}
zonder onderbreking
ononderbroken
volledig
arrant, complete, consummate, double-dyed, everlasting, gross, perfect, pure, sodding, staring, stark, thoroughgoing, unadulterated, utter {bn.}
onafgewend

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Complete the sentence.

Maak de zin af.

I'm a complete idiot.

Ik ben een volslagen idioot.

We want complete sentences.

We willen volledige zinnen.

What you said is complete nonsense.

Datgene dat je hebt gezegd is complete onzin.

Which is more complete, the first edition or the second?

Welke is completer, de eerste druk of de tweede?