Vertaling van after

Inhoud:

Engels
Nederlands
after, behind, past {vz.}
aan 
achter 
na 
na verloop van
over 
after {vw.}
nadat
about, concerning, for, of, over, regarding, after {vz.}
aan 
aangaande
betreffende 
met 
over 
van 
in 
according to, by, along, following, from, after, in accordance with {vz.}
blijkens
ingevolge
langs
naar 
volgens 
rear, later, after, back {bn.}
achter-


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

After you.

Gij eerst.

Sunday comes after Saturday.

Zondag komt na zaterdag.

After us the deluge.

Na ons de zondvloed.

After winter, spring comes.

Na de winter komt de lente.

After Sunday comes Monday.

Na zondag komt maandag.

They lived happily ever after.

Ze leefden nog lang en gelukkig.

Close the door after you.

Sluit de deur achter je.

After all, nothing remains forever.

Per slot van rekening blijft niets eeuwig bestaan.

The bear ran after me.

De beer rende achter me aan.

Let's play tennis after school.

Laten we na schooltijd tennis spelen.

We ran after the cat.

We liepen achter de kat aan.

He died three days after.

Hij stierf 3 dagen daarna.

Who looks after this dog?

Wie zorgt er voor deze hond?

After rain comes fair weather.

Na regen komt zonneschijn.

Plants grow quickly after rain.

Planten groeien snel na regen.


Gerelateerd aan after

behind - past - about - concerning - for - of - over - regarding - according to - by - along - following - from - in accordance with - rear