Vertaling van behind

Inhoud:

Engels
Nederlands
behind, abaft, in back of {vz.}
achter 
behind, bottom, buttocks, arse, backside, butt, bum, ass {zn.}
kont 
zitvlak
bips  [m]
behind, aback, aft, back, in back {bw.}
achter 
aan de achterkant
achteraan 
achterin
to behind {ww.}
erachter
daarachter
at the back, behind, in the rear {bw.}
aan het einde
achteraan 
backwards, backward, behind, aft, aback, back {bw.}
achteruit
achterwaarts 
rugwaarts
after, behind, past {vz.}
aan 
achter 
na 
na verloop van
over 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I got left behind.

Men heeft me achtergelaten.

He hid behind the door.

Hij verborg zich achter de deur.

He stood behind the chair.

Hij stond achter de stoel.

She left her children behind.

Ze heeft haar kinderen achtergelaten.

Close the door behind you.

Sluit de deur achter je.

The bus is behind time.

De bus is vertraagd.

Shut the door behind you.

Sluit de deur achter je.

Let's hide behind the curtain.

Kom, we verstoppen ons achter het gordijn.

I shut the door behind me.

Ik deed de deur achter me dicht.

He acted behind the manager's back.

Hij handelde achter de rug van de directeur.

Mary is a year behind in school.

Mary loopt een jaar achter op school.

Tom hid himself behind the curtain.

Tom verstopte zich achter het gordijn.

Solve the mystery lurking behind the murder!

Los het raadsel op dat schuil gaat achter de moord.

A few students were left behind.

Enkele studenten waren achter gelaten.

Leave the past behind and go on.

Laat het verleden achter je en ga door.


Gerelateerd aan behind

abaft - in back of - bottom - buttocks - arse - backside - butt - bum - ass - aback - aft - back - in back - at the back - in the rear