Vertaling van according to

Inhoud:

Engels
Nederlands
according to {vz.}
naargelang
according to, by, along, following, from, after, in accordance with {vz.}
blijkens
ingevolge
langs
naar 
volgens 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

According to her, he will not go.

Volgens haar zal hij niet gaan.

According to the radio, it will rain tomorrow.

Volgens de radio zal het morgen regenen.

According to the newspaper there was an earthquake in Mexico.

Volgens deze krant was er een aardbeving in Mexico.

According to the Bible, God made the world in six days.

Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.

According to the long-term forecast, a mild winter seems to be ahead.

Volgens de langetijdsvoorspelling schijnt er een zachte winter aan te komen.

According to the newspaper, there was a big fire last night.

Volgens de krant was er gisteren een grote brand.

According to what they say, that boy is very good at singing.

Volgens wat zij zeggen kan die jongen heel goed zingen.


Gerelateerd aan according to

by - along - following - from - after - in accordance with